FORVALTNINGSDATABASEN

EIDSBERG, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i EIDSBERG (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 73 41 114 72 22 94 1 19 20
1981 80 47 127 78 28 106 2 19 21
1982 76 39 115 74 21 95 2 18 20
1983 75 48 123 73 28 101 2 20 22
1984 72 54 126 71 32 103 1 22 23
1985 72 50 122 68 26 94 4 24 28
1986 75 56 131 71 31 102 4 25 29
1987 73 56 129 68 31 99 5 25 30
1988 74 58 132 71 36 107 3 22 25
1989 74 59 133 71 40 111 3 19 22
1990 78 66 144 76 43 119 2 23 25
1991 70 68 138 68 43 111 2 25 27
1992 68 64 132 65 38 103 3 26 29
1993 67 75 142 61 38 99 6 37 43
1994 68 73 141 60 37 97 8 36 44
1995 59 70 129 55 36 91 4 34 38
1996 57 71 128 54 36 90 3 35 38
1997 66 70 136 62 39 101 4 31 35
1998 81 79 160 74 40 114 7 39 46
1999 85 97 182 77 47 124 8 50 58
2000 53 46 99 50 29 79 3 17 20
2001 53 46 99 51 32 83 2 14 16
2002 51 41 92 48 32 80 3 9 12
2003 54 39 93 51 26 77 3 13 16
2004 58 40 98 55 24 79 3 16 19
2005 44 31 75 42 20 62 2 11 13
2006 36 32 68 35 24 59 1 8 9
2007 33 32 65 30 23 53 3 9 12
2008 39 35 74 37 27 64 2 8 10
2009 39 36 75 36 28 64 3 8 11
2010 41 35 76 37 27 64 4 8 12
2011 32 35 67 28 28 56 4 7 11
2012 27 33 60 23 29 52 4 4 8
2013 26 34 60 24 27 51 2 7 9
2014 27 33 60 26 27 53 1 6 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i EIDSBERG (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 72.8 32.7 105.5 72.0 22.0 94.0 0.8 10.7 11.5
1981 78.9 38.8 117.7 78.0 28.0 106.0 0.9 10.8 11.7
1982 75.7 31.0 106.7 74.0 21.0 95.0 1.6 10.0 11.7
1983 74.7 38.7 113.3 73.0 28.0 101.0 1.6 10.7 12.3
1984 71.8 43.5 115.3 71.0 32.0 103.0 0.8 11.5 12.3
1985 70.7 38.7 109.3 68.0 26.0 94.0 2.7 12.7 15.3
1986 73.7 44.6 118.3 71.0 31.0 102.0 2.7 13.6 16.3
1987 71.3 45.3 116.6 68.0 31.0 99.0 3.3 14.3 17.6
1988 72.8 48.2 121.0 71.0 36.0 107.0 1.8 12.2 14.1
1989 72.8 49.8 122.6 71.0 40.0 111.0 1.8 9.8 11.6
1990 77.3 54.9 132.2 76.0 43.0 119.0 1.3 11.9 13.2
1991 69.3 55.4 124.7 68.0 43.0 111.0 1.3 12.4 13.7
1992 66.4 51.6 118.0 65.0 38.0 103.0 1.4 13.6 15.1
1993 62.7 55.6 118.3 61.0 38.0 99.0 1.6 17.6 19.3
1994 61.8 55.2 117.0 60.0 37.0 97.0 1.8 18.2 20.0
1995 56.7 54.8 111.5 55.0 36.0 91.0 1.7 18.8 20.5
1996 56.1 53.4 109.5 54.0 36.0 90.0 2.1 17.4 19.5
1997 63.5 54.5 118.0 62.0 39.0 101.0 1.5 15.5 17.0
1998 76.6 59.7 136.4 74.0 40.0 114.0 2.6 19.7 22.4
1999 79.6 70.5 150.1 77.0 47.0 124.0 2.6 23.5 26.1
2000 50.9 40.1 90.9 50.0 29.0 79.0 0.9 11.1 11.9
2001 52.2 41.8 94.0 51.0 32.0 83.0 1.2 9.8 11.0
2002 49.2 37.9 87.1 48.0 32.0 80.0 1.1 5.9 7.1
2003 51.8 34.9 86.7 51.0 26.0 77.0 0.8 8.9 9.7
2004 55.8 34.7 90.5 55.0 24.0 79.0 0.8 10.7 11.5
2005 42.5 27.5 70.1 42.0 20.0 62.0 0.5 7.5 8.1
2006 35.2 29.6 64.9 35.0 24.0 59.0 0.2 5.7 5.9
2007 31.5 29.8 61.3 30.0 23.0 53.0 1.5 6.8 8.3
2008 38.0 32.2 70.2 37.0 27.0 64.0 1.0 5.2 6.2
2009 37.2 33.6 70.8 36.0 28.0 64.0 1.2 5.6 6.8
2010 39.0 32.1 71.2 37.0 27.0 64.0 2.0 5.1 7.1
2011 29.6 33.1 62.8 28.0 28.0 56.0 1.6 5.1 6.8
2012 24.6 32.0 56.7 23.0 29.0 52.0 1.6 3.0 4.7
2013 24.6 31.8 56.5 24.0 27.0 51.0 0.6 4.8 5.5
2014 26.2 31.6 57.9 26.0 27.0 53.0 0.2 4.6 4.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i EIDSBERG (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 114 0.1 105.5 0.1
1981 127 0.1 117.7 0.1
1982 115 0.1 106.7 0.1
1983 123 0.1 113.3 0.1
1984 126 0.1 115.3 0.1
1985 122 0.1 109.3 0.1
1986 131 0.1 118.3 0.1
1987 129 0.1 116.6 0.1
1988 132 0.1 121.0 0.1
1989 133 0.1 122.6 0.1
1990 144 0.1 132.2 0.1
1991 138 0.1 124.7 0.1
1992 132 0.1 118.0 0.1
1993 142 0.1 118.3 0.1
1994 141 0.1 117.0 0.1
1995 129 0.1 111.5 0.1
1996 128 0.1 109.5 0.1
1997 136 0.1 118.0 0.1
1998 160 0.1 136.4 0.1
1999 182 0.1 150.1 0.1
2000 99 0.1 2.2 90.9 0.1
2001 99 0.1 2.2 94.0 0.1
2002 92 0.1 2.1 87.1 0.1
2003 93 0.1 2.0 86.7 0.1
2004 98 0.1 2.1 90.5 0.1
2005 75 0.1 1.6 70.1 0.1
2006 68 0.1 1.4 64.9 0.1
2007 65 0.0 1.3 61.3 0.1
2008 74 0.1 1.4 70.2 0.1
2009 75 0.1 1.5 70.8 0.1
2010 76 0.1 1.5 71.2 0.1
2011 67 0.0 1.4 62.8 0.0
2012 60 0.0 1.3 56.7 0.0
2013 60 0.0 1.2 56.5 0.0
2014 60 0.0 1.2 57.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i EIDSBERG (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 18.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 14.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.0
DOMSTOLENE I NORGE 8 8.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i EIDSBERG (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 9.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 14.0
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.0
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 11 9.9
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 8 8.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i EIDSBERG (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:6 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I EIDSBERG KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
13:8:92 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET MYSEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 9.0
4:5:8:1:17 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVDELING EIDSBERG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 14.0
90:2:2:1:4 NAV ØSTFOLD NAV EIDSBERG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.0
13:9:2:1:20 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST MYSEN TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 11 9.9
50:8:24 TINGRETTENE HEGGEN OG FRØLAND TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 8 8.0