FORVALTNINGSDATABASEN

FLORA, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FLORA (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 129 83 212 120 56 176 9 27 36
1981 151 106 257 143 72 215 8 34 42
1982 159 111 270 150 73 223 9 38 47
1983 157 111 268 147 73 220 10 38 48
1984 139 103 242 133 54 187 6 49 55
1985 144 114 258 137 60 197 7 54 61
1986 142 116 258 136 66 202 6 50 56
1987 139 109 248 133 66 199 6 43 49
1988 140 118 258 132 72 204 8 46 54
1989 136 125 261 129 77 206 7 48 55
1990 130 135 265 122 76 198 8 59 67
1991 129 132 261 121 73 194 8 59 67
1992 129 133 262 121 73 194 8 60 68
1993 115 117 232 103 69 172 12 48 60
1994 90 118 208 82 63 145 8 55 63
1995 91 119 210 85 70 155 6 49 55
1996 91 124 215 82 66 148 9 58 67
1997 94 133 227 86 72 158 8 61 69
1998 108 127 235 99 66 165 9 61 70
1999 116 144 260 104 83 187 12 61 73
2000 67 54 121 67 41 108 13 13
2001 77 58 135 74 41 115 3 17 20
2002 63 56 119 62 43 105 1 13 14
2003 58 57 115 58 46 104 11 11
2004 58 59 117 56 45 101 2 14 16
2005 53 54 107 51 42 93 2 12 14
2006 50 59 109 49 48 97 1 11 12
2007 54 61 115 52 51 103 2 10 12
2008 51 66 117 50 54 104 1 12 13
2009 55 67 122 53 55 108 2 12 14
2010 55 59 114 54 47 101 1 12 13
2011 62 55 117 61 47 108 1 8 9
2012 57 54 111 55 45 100 2 9 11
2013 57 62 119 54 45 99 3 17 20
2014 61 60 121 60 49 109 1 11 12
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FLORA (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 123.5 69.3 192.8 120.0 56.0 176.0 3.5 13.4 16.8
1981 146.8 88.0 234.8 143.0 72.0 215.0 3.8 16.0 19.8
1982 154.5 91.6 246.1 150.0 73.0 223.0 4.5 18.6 23.1
1983 151.9 91.0 242.8 147.0 73.0 220.0 4.9 18.0 22.8
1984 136.6 76.1 212.6 133.0 54.0 187.0 3.6 22.1 25.6
1985 140.8 84.4 225.2 137.0 60.0 197.0 3.8 24.4 28.2
1986 139.3 88.4 227.7 136.0 66.0 202.0 3.3 22.4 25.7
1987 136.6 87.4 224.0 133.0 66.0 199.0 3.6 21.4 25.0
1988 136.2 97.1 233.3 132.0 72.0 204.0 4.2 25.1 29.4
1989 132.7 101.8 234.5 129.0 77.0 206.0 3.7 24.8 28.5
1990 126.9 107.5 234.4 122.0 76.0 198.0 4.9 31.5 36.4
1991 125.6 101.5 227.1 121.0 73.0 194.0 4.6 28.5 33.1
1992 125.3 100.8 226.1 121.0 73.0 194.0 4.3 27.8 32.1
1993 110.0 91.1 201.1 103.0 69.0 172.0 7.0 22.1 29.1
1994 86.6 94.3 180.9 82.0 63.0 145.0 4.6 31.3 35.9
1995 88.6 96.2 184.7 85.0 70.0 155.0 3.5 26.1 29.7
1996 86.4 99.4 185.8 82.0 66.0 148.0 4.4 33.4 37.8
1997 90.5 107.4 198.0 86.0 72.0 158.0 4.5 35.4 40.0
1998 105.2 100.9 206.1 99.0 66.0 165.0 6.2 34.9 41.1
1999 111.2 118.5 229.8 104.0 83.0 187.0 7.2 35.5 42.8
2000 67.0 49.4 116.4 67.0 41.0 108.0 8.4 8.4
2001 75.8 51.2 127.0 74.0 41.0 115.0 1.8 10.2 12.0
2002 62.2 51.5 113.7 62.0 43.0 105.0 0.2 8.5 8.7
2003 58.0 52.4 110.4 58.0 46.0 104.0 6.4 6.4
2004 56.8 53.9 110.7 56.0 45.0 101.0 0.9 8.9 9.7
2005 52.0 50.4 102.4 51.0 42.0 93.0 1.0 8.4 9.4
2006 49.8 55.6 105.4 49.0 48.0 97.0 0.8 7.6 8.4
2007 53.3 57.2 110.5 52.0 51.0 103.0 1.3 6.2 7.5
2008 50.8 61.3 112.1 50.0 54.0 104.0 0.8 7.3 8.1
2009 54.6 61.7 116.3 53.0 55.0 108.0 1.6 6.7 8.3
2010 54.8 54.4 109.2 54.0 47.0 101.0 0.8 7.4 8.2
2011 61.8 51.7 113.5 61.0 47.0 108.0 0.8 4.7 5.5
2012 56.3 50.6 106.9 55.0 45.0 100.0 1.3 5.6 6.9
2013 55.5 55.1 110.6 54.0 45.0 99.0 1.5 10.1 11.6
2014 60.5 56.4 116.9 60.0 49.0 109.0 0.5 7.4 7.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FLORA (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 212 0.1 192.8 0.1
1981 257 0.1 234.8 0.1
1982 270 0.1 246.1 0.1
1983 268 0.1 242.8 0.1
1984 242 0.1 212.6 0.1
1985 258 0.1 225.2 0.1
1986 258 0.1 227.7 0.1
1987 248 0.1 224.0 0.1
1988 258 0.1 233.3 0.1
1989 261 0.1 234.5 0.1
1990 265 0.1 234.4 0.1
1991 261 0.1 227.1 0.1
1992 262 0.1 226.1 0.1
1993 232 0.1 201.1 0.1
1994 208 0.1 180.9 0.1
1995 210 0.1 184.7 0.1
1996 215 0.1 185.8 0.1
1997 227 0.1 198.0 0.1
1998 235 0.1 206.1 0.1
1999 260 0.2 229.8 0.1
2000 121 0.1 2.2 116.4 0.1
2001 135 0.1 2.5 127.0 0.1
2002 119 0.1 2.2 113.7 0.1
2003 115 0.1 2.2 110.4 0.1
2004 117 0.1 2.3 110.7 0.1
2005 107 0.1 2.0 102.4 0.1
2006 109 0.1 2.0 105.4 0.1
2007 115 0.1 2.1 110.5 0.1
2008 117 0.1 2.0 112.1 0.1
2009 122 0.1 2.1 116.3 0.1
2010 114 0.1 2.0 109.2 0.1
2011 117 0.1 2.0 113.5 0.1
2012 111 0.1 1.9 106.9 0.1
2013 119 0.1 2.0 110.6 0.1
2014 121 0.1 2.0 116.9 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FLORA (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 87 84.9
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 15.0
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 5.0
FINANSDEPARTEMENTET 9 9.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FLORA (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.6
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 15.0
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 5.0
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 9 9.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 77 75.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FLORA (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:20 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I FLORA KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
4:5:8:4:14 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET SOGN OG FJORDANE FRIOMSORGSKONTOR FLORØ JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.6
90:2:2:14:7 NAV SOGN OG FJORDANE NAV FLORA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 15.0
35:10:4 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON FLORØ NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 5.0
16:3:4:14 SKATT VEST SKATT VEST AVD FLORØ FINANSDEPARTEMENTET 9 9.0
4:7:15:17:7 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT FLORØ POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 77 75.3