FORVALTNINGSDATABASEN

FJALER, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FJALER (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 30 13 43 21 5 26 9 8 17
1981 32 25 57 23 15 38 9 10 19
1982 29 31 60 22 21 43 7 10 17
1983 28 34 62 21 22 43 7 12 19
1984 26 15 41 18 5 23 8 10 18
1985 24 15 39 17 5 22 7 10 17
1986 24 16 40 18 5 23 6 11 17
1987 24 17 41 15 6 21 9 11 20
1988 21 18 39 14 7 21 7 11 18
1989 22 23 45 15 8 23 7 15 22
1990 20 24 44 15 8 23 5 16 21
1991 22 25 47 16 8 24 6 17 23
1992 21 23 44 19 10 29 2 13 15
1993 19 35 54 14 15 29 5 20 25
1994 17 30 47 10 9 19 7 21 28
1995 19 31 50 15 12 27 4 19 23
1996 25 31 56 19 17 36 6 14 20
1997 25 32 57 21 15 36 4 17 21
1998 25 28 53 20 14 34 5 14 19
1999 24 34 58 18 17 35 6 17 23
2000 13 11 24 11 8 19 2 3 5
2001 12 10 22 11 7 18 1 3 4
2002 16 14 30 14 8 22 2 6 8
2003 12 15 27 12 8 20 7 7
2004 12 15 27 11 8 19 1 7 8
2005 12 15 27 9 8 17 3 7 10
2006 16 21 37 12 11 23 4 10 14
2007 14 18 32 11 10 21 3 8 11
2008 14 16 30 9 9 18 5 7 12
2009 12 17 29 10 11 21 2 6 8
2010 11 21 32 10 13 23 1 8 9
2011 8 20 28 7 16 23 1 4 5
2012 7 21 28 6 17 23 1 4 5
2013 9 21 30 8 16 24 1 5 6
2014 9 21 30 9 14 23 7 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FJALER (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 26.3 9.0 35.3 21.0 5.0 26.0 5.3 4.0 9.3
1981 28.6 20.0 48.6 23.0 15.0 38.0 5.6 5.0 10.6
1982 26.6 26.3 52.9 22.0 21.0 43.0 4.6 5.3 9.9
1983 25.6 27.6 53.2 21.0 22.0 43.0 4.6 5.6 10.2
1984 23.2 9.1 32.3 18.0 5.0 23.0 5.2 4.1 9.3
1985 21.7 9.1 30.8 17.0 5.0 22.0 4.7 4.1 8.8
1986 21.8 9.2 31.0 18.0 5.0 23.0 3.8 4.2 8.0
1987 21.3 11.0 32.4 15.0 6.0 21.0 6.3 5.0 11.4
1988 19.5 11.9 31.4 14.0 7.0 21.0 5.5 4.9 10.4
1989 20.6 13.1 33.7 15.0 8.0 23.0 5.6 5.1 10.7
1990 19.6 13.7 33.3 15.0 8.0 23.0 4.6 5.7 10.3
1991 19.9 14.3 34.1 16.0 8.0 24.0 3.8 6.3 10.1
1992 19.2 13.7 33.0 19.0 10.0 29.0 0.2 3.7 4.0
1993 16.8 21.2 38.0 14.0 15.0 29.0 2.8 6.2 9.0
1994 14.0 18.6 32.6 10.0 9.0 19.0 4.0 9.6 13.6
1995 17.7 19.0 36.7 15.0 12.0 27.0 2.7 7.0 9.7
1996 22.8 22.8 45.5 19.0 17.0 36.0 3.8 5.8 9.5
1997 23.3 23.1 46.5 21.0 15.0 36.0 2.3 8.1 10.5
1998 22.8 20.7 43.4 20.0 14.0 34.0 2.8 6.7 9.4
1999 20.9 26.3 47.1 18.0 17.0 35.0 2.9 9.3 12.1
2000 11.9 9.2 21.1 11.0 8.0 19.0 0.9 1.2 2.2
2001 11.4 8.2 19.6 11.0 7.0 18.0 0.4 1.2 1.6
2002 15.1 11.2 26.4 14.0 8.0 22.0 1.1 3.2 4.4
2003 12.0 12.0 24.0 12.0 8.0 20.0 4.0 4.0
2004 11.8 12.2 24.0 11.0 8.0 19.0 0.8 4.2 5.0
2005 11.0 12.3 23.3 9.0 8.0 17.0 2.0 4.3 6.3
2006 14.8 17.0 31.7 12.0 11.0 23.0 2.8 5.9 8.7
2007 13.0 14.9 27.9 11.0 10.0 21.0 2.0 4.9 6.9
2008 13.1 13.6 26.7 9.0 9.0 18.0 4.1 4.6 8.7
2009 11.5 14.7 26.2 10.0 11.0 21.0 1.5 3.7 5.2
2010 10.6 18.3 28.9 10.0 13.0 23.0 0.6 5.3 5.9
2011 7.6 19.1 26.7 7.0 16.0 23.0 0.6 3.1 3.7
2012 6.6 20.3 26.9 6.0 17.0 23.0 0.6 3.3 3.9
2013 8.5 19.9 28.4 8.0 16.0 24.0 0.5 3.9 4.4
2014 9.0 19.6 28.6 9.0 14.0 23.0 5.6 5.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FJALER (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 43 0.0 35.3 0.0
1981 57 0.0 48.6 0.0
1982 60 0.0 52.9 0.0
1983 62 0.0 53.2 0.0
1984 41 0.0 32.3 0.0
1985 39 0.0 30.8 0.0
1986 40 0.0 31.0 0.0
1987 41 0.0 32.4 0.0
1988 39 0.0 31.4 0.0
1989 45 0.0 33.7 0.0
1990 44 0.0 33.3 0.0
1991 47 0.0 34.1 0.0
1992 44 0.0 33.0 0.0
1993 54 0.0 38.0 0.0
1994 47 0.0 32.6 0.0
1995 50 0.0 36.7 0.0
1996 56 0.0 45.5 0.0
1997 57 0.0 46.5 0.0
1998 53 0.0 43.4 0.0
1999 58 0.0 47.1 0.0
2000 24 0.0 2.1 21.1 0.0
2001 22 0.0 1.8 19.6 0.0
2002 30 0.0 2.5 26.4 0.0
2003 27 0.0 2.3 24.0 0.0
2004 27 0.0 2.2 24.0 0.0
2005 27 0.0 2.3 23.3 0.0
2006 37 0.0 3.2 31.7 0.0
2007 32 0.0 2.6 27.9 0.0
2008 30 0.0 2.4 26.7 0.0
2009 29 0.0 2.5 26.2 0.0
2010 32 0.0 2.7 28.9 0.0
2011 28 0.0 2.3 26.7 0.0
2012 28 0.0 2.3 26.9 0.0
2013 30 0.0 2.3 28.4 0.0
2014 30 0.0 2.4 28.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FJALER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 11.3
KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.6
FINANSDEPARTEMENTET 5 4.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FJALER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 11.3
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.6
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 5 4.8
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FJALER (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
11:6:9 BIOFORSK BIOFORSK VEST FURENESET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 11.3
89:51:7:18 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I FJALER KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
90:2:2:14:6 NAV SOGN OG FJORDANE NAV FJALER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.6
16:3:4:13 SKATT VEST SKATT VEST AVD FJALER FINANSDEPARTEMENTET 5 4.8
4:7:15:17:6 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT FJALER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.9