FORVALTNINGSDATABASEN

STRANDA, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i STRANDA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 37 28 65 35 10 45 2 18 20
1981 40 29 69 38 10 48 2 19 21
1982 45 29 74 43 12 55 2 17 19
1983 44 32 76 42 12 54 2 20 22
1984 39 28 67 37 11 48 2 17 19
1985 40 24 64 38 9 47 2 15 17
1986 41 22 63 40 8 48 1 14 15
1987 39 29 68 36 11 47 3 18 21
1988 36 28 64 33 14 47 3 14 17
1989 39 30 69 35 13 48 4 17 21
1990 38 28 66 34 13 47 4 15 19
1991 40 27 67 35 11 46 5 16 21
1992 40 27 67 36 12 48 4 15 19
1993 48 32 80 41 15 56 7 17 24
1994 31 31 62 25 15 40 6 16 22
1995 29 29 58 23 12 35 6 17 23
1996 28 30 58 22 12 34 6 18 24
1997 26 29 55 20 14 34 6 15 21
1998 27 26 53 23 12 35 4 14 18
1999 30 29 59 26 14 40 4 15 19
2000 18 13 31 17 7 24 1 6 7
2001 16 12 28 15 7 22 1 5 6
2002 16 11 27 15 7 22 1 4 5
2003 17 19 36 16 11 27 1 8 9
2004 19 26 45 18 15 33 1 11 12
2005 17 26 43 17 17 34 9 9
2006 18 24 42 17 15 32 1 9 10
2007 18 24 42 18 17 35 7 7
2008 16 16 32 15 12 27 1 4 5
2009 14 21 35 13 16 29 1 5 6
2010 13 13 26 13 8 21 5 5
2011 10 16 26 8 10 18 2 6 8
2012 9 14 23 8 9 17 1 5 6
2013 9 15 24 8 11 19 1 4 5
2014 9 11 20 8 6 14 1 5 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i STRANDA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 36.2 17.6 53.9 35.0 10.0 45.0 1.2 7.6 8.9
1981 39.1 18.6 57.7 38.0 10.0 48.0 1.1 8.6 9.7
1982 43.8 19.2 63.0 43.0 12.0 55.0 0.8 7.2 8.0
1983 42.8 20.5 63.2 42.0 12.0 54.0 0.8 8.5 9.2
1984 37.8 18.5 56.3 37.0 11.0 48.0 0.8 7.5 8.3
1985 38.8 16.1 54.9 38.0 9.0 47.0 0.8 7.1 7.9
1986 40.4 14.6 55.0 40.0 8.0 48.0 0.4 6.6 7.0
1987 37.8 18.4 56.3 36.0 11.0 47.0 1.8 7.4 9.3
1988 34.5 19.6 54.1 33.0 14.0 47.0 1.5 5.6 7.1
1989 36.4 19.5 55.9 35.0 13.0 48.0 1.4 6.5 7.9
1990 35.4 19.1 54.5 34.0 13.0 47.0 1.4 6.1 7.5
1991 37.6 17.1 54.7 35.0 11.0 46.0 2.6 6.1 8.7
1992 38.1 17.7 55.8 36.0 12.0 48.0 2.1 5.7 7.8
1993 43.7 21.7 65.4 41.0 15.0 56.0 2.7 6.7 9.4
1994 27.4 21.8 49.2 25.0 15.0 40.0 2.4 6.8 9.2
1995 25.4 18.7 44.1 23.0 12.0 35.0 2.4 6.7 9.1
1996 24.1 19.2 43.3 22.0 12.0 34.0 2.1 7.2 9.3
1997 22.5 20.0 42.4 20.0 14.0 34.0 2.5 5.9 8.4
1998 24.9 17.1 42.0 23.0 12.0 35.0 1.9 5.1 7.0
1999 27.5 20.0 47.6 26.0 14.0 40.0 1.5 6.0 7.6
2000 17.5 8.9 26.4 17.0 7.0 24.0 0.5 1.9 2.4
2001 15.5 8.6 24.1 15.0 7.0 22.0 0.5 1.6 2.1
2002 15.5 8.1 23.6 15.0 7.0 22.0 0.5 1.1 1.6
2003 16.5 15.2 31.8 16.0 11.0 27.0 0.5 4.2 4.8
2004 18.6 19.9 38.5 18.0 15.0 33.0 0.6 4.9 5.5
2005 17.0 20.7 37.7 17.0 17.0 34.0 3.7 3.7
2006 17.7 19.4 37.1 17.0 15.0 32.0 0.7 4.4 5.1
2007 18.0 20.5 38.5 18.0 17.0 35.0 3.5 3.5
2008 15.2 13.6 28.8 15.0 12.0 27.0 0.2 1.6 1.8
2009 13.6 19.1 32.7 13.0 16.0 29.0 0.6 3.1 3.7
2010 13.0 10.6 23.6 13.0 8.0 21.0 2.6 2.6
2011 9.6 13.0 22.6 8.0 10.0 18.0 1.6 3.0 4.6
2012 8.8 12.0 20.8 8.0 9.0 17.0 0.8 3.0 3.8
2013 8.8 13.6 22.4 8.0 11.0 19.0 0.8 2.6 3.4
2014 8.8 9.2 18.0 8.0 6.0 14.0 0.8 3.2 4.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i STRANDA (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 65 0.0 53.9 0.0
1981 69 0.0 57.7 0.0
1982 74 0.0 63.0 0.0
1983 76 0.0 63.2 0.0
1984 67 0.0 56.3 0.0
1985 64 0.0 54.9 0.0
1986 63 0.0 55.0 0.0
1987 68 0.0 56.3 0.0
1988 64 0.0 54.1 0.0
1989 69 0.0 55.9 0.0
1990 66 0.0 54.5 0.0
1991 67 0.0 54.7 0.0
1992 67 0.0 55.8 0.0
1993 80 0.0 65.4 0.0
1994 62 0.0 49.2 0.0
1995 58 0.0 44.1 0.0
1996 58 0.0 43.3 0.0
1997 55 0.0 42.4 0.0
1998 53 0.0 42.0 0.0
1999 59 0.0 47.6 0.0
2000 31 0.0 1.2 26.4 0.0
2001 28 0.0 1.1 24.1 0.0
2002 27 0.0 1.0 23.6 0.0
2003 36 0.0 1.5 31.8 0.0
2004 45 0.0 1.8 38.5 0.0
2005 43 0.0 1.8 37.7 0.0
2006 42 0.0 1.8 37.1 0.0
2007 42 0.0 1.7 38.5 0.0
2008 32 0.0 1.3 28.8 0.0
2009 35 0.0 1.5 32.7 0.0
2010 26 0.0 1.1 23.6 0.0
2011 26 0.0 1.1 22.6 0.0
2012 23 0.0 0.9 20.8 0.0
2013 24 0.0 1.0 22.4 0.0
2014 20 0.0 0.8 18.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i STRANDA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 5 4.2
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
FINANSDEPARTEMENTET 6 5.2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i STRANDA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 5 4.2
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.3
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 5 4.9
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i STRANDA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
11:5:2:6:14 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SUNNMØRE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 5 4.2
89:51:8:31 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I STRANDA OG LIABYGDA SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:8:33 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I SUNNYLVEN OG GEIRANGER SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:15:34 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV STRANDA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
16:3:8:40 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD STRANDA FINANSDEPARTEMENTET 1 0.3
16:3:5:41 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD STRANDA FINANSDEPARTEMENTET 5 4.9
4:7:15:18:4 SUNNMØRE POLITIDISTRIKT STRANDA OG NORDDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.6