FORVALTNINGSDATABASEN

HATTFJELLDAL, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HATTFJELLDAL (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17 17 34 12 13 25 5 4 9
1981 20 19 39 13 12 25 7 7 14
1982 19 24 43 13 15 28 6 9 15
1983 17 28 45 12 17 29 5 11 16
1984 15 24 39 10 11 21 5 13 18
1985 14 25 39 10 14 24 4 11 15
1986 13 27 40 9 15 24 4 12 16
1987 13 27 40 9 14 23 4 13 17
1988 15 32 47 9 15 24 6 17 23
1989 11 30 41 7 13 20 4 17 21
1990 10 29 39 6 11 17 4 18 22
1991 11 30 41 7 13 20 4 17 21
1992 11 31 42 9 13 22 2 18 20
1993 9 32 41 4 13 17 5 19 24
1994 11 28 39 5 11 16 6 17 23
1995 16 28 44 9 12 21 7 16 23
1996 14 30 44 9 8 17 5 22 27
1997 10 33 43 6 10 16 4 23 27
1998 10 31 41 6 11 17 4 20 24
1999 10 16 26 7 11 18 3 5 8
2000 7 14 21 5 11 16 2 3 5
2001 4 16 20 3 9 12 1 7 8
2002 4 15 19 3 9 12 1 6 7
2003 3 13 16 2 7 9 1 6 7
2004 2 17 19 2 9 11 8 8
2005 2 8 10 2 6 8 2 2
2006 3 17 20 2 9 11 1 8 9
2007 5 16 21 4 8 12 1 8 9
2008 5 16 21 4 9 13 1 7 8
2009 7 16 23 6 8 14 1 8 9
2010 5 13 18 5 8 13 5 5
2011 7 12 19 6 9 15 1 3 4
2012 7 15 22 6 11 17 1 4 5
2013 6 14 20 5 9 14 1 5 6
2014 7 18 25 5 12 17 2 6 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HATTFJELLDAL (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 15.4 14.5 29.8 12.0 13.0 25.0 3.4 1.5 4.8
1981 17.5 14.9 32.4 13.0 12.0 25.0 4.5 2.9 7.4
1982 17.1 18.7 35.8 13.0 15.0 28.0 4.1 3.7 7.8
1983 15.9 21.4 37.3 12.0 17.0 29.0 3.9 4.4 8.3
1984 13.9 16.6 30.5 10.0 11.0 21.0 3.9 5.6 9.5
1985 12.6 18.4 31.0 10.0 14.0 24.0 2.6 4.4 7.0
1986 11.4 20.1 31.6 9.0 15.0 24.0 2.5 5.1 7.6
1987 11.8 21.1 32.9 9.0 14.0 23.0 2.8 7.1 9.9
1988 12.8 22.0 34.7 9.0 15.0 24.0 3.8 6.9 10.7
1989 9.8 20.5 30.2 7.0 13.0 20.0 2.8 7.4 10.2
1990 8.8 18.9 27.7 6.0 11.0 17.0 2.8 7.9 10.7
1991 9.8 20.9 30.6 7.0 13.0 20.0 2.8 7.9 10.6
1992 9.8 21.2 31.0 9.0 13.0 22.0 0.8 8.2 9.0
1993 6.8 21.7 28.5 4.0 13.0 17.0 2.8 8.7 11.5
1994 8.4 18.9 27.3 5.0 11.0 16.0 3.4 7.9 11.3
1995 12.9 19.5 32.4 9.0 12.0 21.0 3.9 7.5 11.4
1996 11.7 17.8 29.5 9.0 8.0 17.0 2.7 9.8 12.6
1997 8.5 19.3 27.8 6.0 10.0 16.0 2.5 9.3 11.8
1998 8.9 19.9 28.7 6.0 11.0 17.0 2.9 8.9 11.7
1999 8.6 12.9 21.4 7.0 11.0 18.0 1.6 1.9 3.4
2000 6.0 11.9 17.9 5.0 11.0 16.0 1.0 0.9 1.9
2001 3.5 12.9 16.5 3.0 9.0 12.0 0.5 3.9 4.5
2002 3.5 12.1 15.6 3.0 9.0 12.0 0.5 3.1 3.6
2003 2.5 10.1 12.7 2.0 7.0 9.0 0.5 3.1 3.7
2004 2.0 13.7 15.7 2.0 9.0 11.0 4.7 4.7
2005 2.0 7.1 9.1 2.0 6.0 8.0 1.1 1.1
2006 2.6 13.6 16.2 2.0 9.0 11.0 0.6 4.6 5.2
2007 4.5 12.1 16.5 4.0 8.0 12.0 0.5 4.1 4.6
2008 4.8 12.6 17.4 4.0 9.0 13.0 0.8 3.6 4.4
2009 6.5 13.5 20.0 6.0 8.0 14.0 0.5 5.5 6.1
2010 5.0 10.1 15.1 5.0 8.0 13.0 2.1 2.1
2011 6.5 10.7 17.2 6.0 9.0 15.0 0.5 1.7 2.2
2012 6.5 13.1 19.6 6.0 11.0 17.0 0.5 2.1 2.6
2013 5.5 11.7 17.2 5.0 9.0 14.0 0.5 2.7 3.2
2014 5.9 15.1 21.0 5.0 12.0 17.0 0.9 3.2 4.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HATTFJELLDAL (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 34 0.0 29.8 0.0
1981 39 0.0 32.4 0.0
1982 43 0.0 35.8 0.0
1983 45 0.0 37.3 0.0
1984 39 0.0 30.5 0.0
1985 39 0.0 31.0 0.0
1986 40 0.0 31.6 0.0
1987 40 0.0 32.9 0.0
1988 47 0.0 34.7 0.0
1989 41 0.0 30.2 0.0
1990 39 0.0 27.7 0.0
1991 41 0.0 30.6 0.0
1992 42 0.0 31.0 0.0
1993 41 0.0 28.5 0.0
1994 39 0.0 27.3 0.0
1995 44 0.0 32.4 0.0
1996 44 0.0 29.5 0.0
1997 43 0.0 27.8 0.0
1998 41 0.0 28.7 0.0
1999 26 0.0 21.4 0.0
2000 21 0.0 3.2 17.9 0.0
2001 20 0.0 3.2 16.5 0.0
2002 19 0.0 3.0 15.6 0.0
2003 16 0.0 2.7 12.7 0.0
2004 19 0.0 3.2 15.7 0.0
2005 10 0.0 1.6 9.1 0.0
2006 20 0.0 3.0 16.2 0.0
2007 21 0.0 3.1 16.5 0.0
2008 21 0.0 3.1 17.4 0.0
2009 23 0.0 3.5 20.0 0.0
2010 18 0.0 2.7 15.1 0.0
2011 19 0.0 3.0 17.2 0.0
2012 22 0.0 3.6 19.6 0.0
2013 20 0.0 3.2 17.2 0.0
2014 25 0.0 4.1 21.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HATTFJELLDAL (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.4
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20 16.6
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HATTFJELLDAL (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.4
SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20 16.6
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HATTFJELLDAL (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:18:22 NAV NORDLAND NAV HATTFJELLDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.4
42:2:3:1 SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20 16.6
59:22:3 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE HATTFJELLDAL DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:10:22 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME HATTFJELLDAL PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0