FORVALTNINGSDATABASEN

EVENES, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i EVENES (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 52 14 66 50 10 60 2 4 6
1981 53 15 68 51 11 62 2 4 6
1982 56 14 70 54 10 64 2 4 6
1983 56 18 74 54 13 67 2 5 7
1984 49 15 64 47 8 55 2 7 9
1985 52 15 67 50 9 59 2 6 8
1986 51 17 68 49 10 59 2 7 9
1987 48 16 64 46 9 55 2 7 9
1988 24 9 33 21 5 26 3 4 7
1989 24 9 33 22 6 28 2 3 5
1990 52 16 68 50 9 59 2 7 9
1991 53 18 71 52 9 61 1 9 10
1992 51 18 69 51 9 60 9 9
1993 53 22 75 53 8 61 14 14
1994 56 23 79 56 7 63 16 16
1995 57 23 80 57 6 63 17 17
1996 58 22 80 58 6 64 16 16
1997 62 20 82 62 7 69 13 13
1998 64 20 84 62 9 71 2 11 13
1999 62 15 77 58 10 68 4 5 9
2000 63 16 79 58 12 70 5 4 9
2001 65 18 83 61 14 75 4 4 8
2002 64 14 78 61 8 69 3 6 9
2003 6 5 11 6 3 9 2 2
2004 5 4 9 5 2 7 2 2
2005 2 3 5 2 1 3 2 2
2006 1 3 4 1 1 2 2 2
2007 1 3 4 1 1 3 3
2008 1 3 4 1 1 2 2 2
2009 1 3 4 1 1 2 2 2
2010 2 6 8 2 2 4 4 4
2011 4 5 9 4 2 6 3 3
2012 4 4 8 4 1 5 3 3
2013 3 4 7 3 2 5 2 2
2014 3 7 10 3 3 6 4 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i EVENES (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 51.3 11.7 63.0 50.0 10.0 60.0 1.3 1.7 3.0
1981 52.3 12.7 65.0 51.0 11.0 62.0 1.3 1.7 3.0
1982 55.3 11.7 66.9 54.0 10.0 64.0 1.3 1.7 2.9
1983 55.3 15.0 70.3 54.0 13.0 67.0 1.4 2.0 3.3
1984 48.3 11.1 59.4 47.0 8.0 55.0 1.4 3.1 4.4
1985 51.3 11.8 63.1 50.0 9.0 59.0 1.4 2.8 4.1
1986 50.3 13.2 63.5 49.0 10.0 59.0 1.4 3.2 4.5
1987 47.4 12.3 59.7 46.0 9.0 55.0 1.4 3.3 4.7
1988 22.9 6.9 29.8 21.0 5.0 26.0 1.9 1.9 3.8
1989 23.4 7.7 31.1 22.0 6.0 28.0 1.4 1.7 3.1
1990 51.4 12.8 64.3 50.0 9.0 59.0 1.4 3.8 5.3
1991 52.7 14.0 66.7 52.0 9.0 61.0 0.7 5.0 5.7
1992 51.0 13.9 64.9 51.0 9.0 60.0 4.9 4.9
1993 53.0 15.3 68.3 53.0 8.0 61.0 7.3 7.3
1994 56.0 14.6 70.6 56.0 7.0 63.0 7.6 7.6
1995 57.0 13.8 70.8 57.0 6.0 63.0 7.8 7.8
1996 58.0 13.4 71.4 58.0 6.0 64.0 7.4 7.4
1997 62.0 14.1 76.2 62.0 7.0 69.0 7.2 7.2
1998 63.3 15.2 78.5 62.0 9.0 71.0 1.3 6.2 7.5
1999 60.2 13.1 73.3 58.0 10.0 68.0 2.2 3.1 5.3
2000 60.7 14.0 74.7 58.0 12.0 70.0 2.7 2.0 4.7
2001 63.1 16.0 79.1 61.0 14.0 75.0 2.1 2.0 4.1
2002 62.1 11.3 73.4 61.0 8.0 69.0 1.1 3.3 4.4
2003 6.0 4.0 10.0 6.0 3.0 9.0 1.0 1.0
2004 5.0 3.0 8.0 5.0 2.0 7.0 1.0 1.0
2005 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0
2006 1.0 2.3 3.3 1.0 1.0 2.0 1.3 1.3
2007 1.0 1.8 2.8 1.0 1.0 1.8 1.8
2008 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0
2009 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0
2010 2.0 3.8 5.8 2.0 2.0 4.0 1.8 1.8
2011 4.0 3.2 7.2 4.0 2.0 6.0 1.2 1.2
2012 4.0 2.4 6.4 4.0 1.0 5.0 1.4 1.4
2013 3.0 3.0 6.0 3.0 2.0 5.0 1.0 1.0
2014 3.0 5.4 8.4 3.0 3.0 6.0 2.4 2.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i EVENES (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 66 0.0 63.0 0.0
1981 68 0.0 65.0 0.0
1982 70 0.0 66.9 0.0
1983 74 0.0 70.3 0.0
1984 64 0.0 59.4 0.0
1985 67 0.0 63.1 0.0
1986 68 0.0 63.5 0.0
1987 64 0.0 59.7 0.0
1988 33 0.0 29.8 0.0
1989 33 0.0 31.1 0.0
1990 68 0.0 64.3 0.0
1991 71 0.0 66.7 0.0
1992 69 0.0 64.9 0.0
1993 75 0.0 68.3 0.0
1994 79 0.0 70.6 0.0
1995 80 0.0 70.8 0.0
1996 80 0.0 71.4 0.0
1997 82 0.0 76.2 0.0
1998 84 0.0 78.5 0.1
1999 77 0.0 73.3 0.0
2000 79 0.1 11.5 74.7 0.1
2001 83 0.1 11.9 79.1 0.1
2002 78 0.1 12.2 73.4 0.1
2003 11 0.0 1.7 10.0 0.0
2004 9 0.0 1.4 8.0 0.0
2005 5 0.0 0.8 4.0 0.0
2006 4 0.0 0.6 3.3 0.0
2007 4 0.0 0.6 2.8 0.0
2008 4 0.0 0.6 3.0 0.0
2009 4 0.0 0.6 3.0 0.0
2010 8 0.0 1.3 5.8 0.0
2011 9 0.0 1.4 7.2 0.0
2012 8 0.0 1.3 6.4 0.0
2013 7 0.0 1.1 6.0 0.0
2014 10 0.0 1.6 8.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i EVENES (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 3.5
SAMEDIGGI / SAMETINGET 3 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i EVENES (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 3.5
SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI / SAMETINGET 3 3.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i EVENES (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:18:12 NAV NORDLAND NAV EVENES/TJELDSUND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 3.5
51:2 SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI SAMETINGET EVENES SAMEDIGGI / SAMETINGET 3 3.0
89:51:10:33 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME OFOTEN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
42:8:2:8:8 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SENT FOR SAMISK HELSEFORSKN EVENES KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.9