FORVALTNINGSDATABASEN

STORFJORD, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i STORFJORD (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 20 6 26 18 2 20 2 4 6
1981 21 11 32 19 6 25 2 5 7
1982 20 11 31 18 7 25 2 4 6
1983 20 14 34 18 8 26 2 6 8
1984 19 20 39 17 12 29 2 8 10
1985 19 9 28 17 4 21 2 5 7
1986 18 9 27 16 4 20 2 5 7
1987 17 6 23 15 3 18 2 3 5
1988 19 11 30 18 3 21 1 8 9
1989 16 11 27 15 3 18 1 8 9
1990 14 12 26 13 4 17 1 8 9
1991 16 13 29 14 3 17 2 10 12
1992 23 16 39 21 5 26 2 11 13
1993 21 18 39 19 3 22 2 15 17
1994 20 18 38 18 4 22 2 14 16
1995 20 16 36 19 5 24 1 11 12
1996 20 17 37 19 7 26 1 10 11
1997 16 10 26 15 6 21 1 4 5
1998 16 14 30 15 6 21 1 8 9
1999 14 9 23 14 5 19 4 4
2000 15 7 22 15 4 19 3 3
2001 11 4 15 11 1 12 3 3
2002 16 9 25 16 5 21 4 4
2003 15 10 25 15 6 21 4 4
2004 15 8 23 15 4 19 4 4
2005 16 6 22 16 3 19 3 3
2006 15 6 21 14 4 18 1 2 3
2007 15 7 22 15 5 20 2 2
2008 13 8 21 13 5 18 3 3
2009 12 8 20 12 6 18 2 2
2010 11 9 20 11 8 19 1 1
2011 11 12 23 11 9 20 3 3
2012 11 12 23 11 8 19 4 4
2013 11 13 24 10 9 19 1 4 5
2014 12 14 26 11 9 20 1 5 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i STORFJORD (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18.8 3.1 21.9 18.0 2.0 20.0 0.8 1.1 1.9
1981 20.1 7.8 27.9 19.0 6.0 25.0 1.1 1.8 2.9
1982 19.4 8.6 27.9 18.0 7.0 25.0 1.4 1.6 2.9
1983 19.1 11.0 30.1 18.0 8.0 26.0 1.1 3.0 4.1
1984 18.1 16.1 34.2 17.0 12.0 29.0 1.1 4.1 5.2
1985 18.1 6.7 24.8 17.0 4.0 21.0 1.1 2.7 3.8
1986 17.4 6.1 23.5 16.0 4.0 20.0 1.4 2.1 3.5
1987 16.5 3.9 20.4 15.0 3.0 18.0 1.5 0.9 2.4
1988 18.9 4.9 23.8 18.0 3.0 21.0 0.9 1.9 2.8
1989 15.9 5.2 21.1 15.0 3.0 18.0 0.9 2.2 3.1
1990 13.9 6.2 20.1 13.0 4.0 17.0 0.9 2.2 3.1
1991 15.4 6.2 21.6 14.0 3.0 17.0 1.4 3.2 4.7
1992 22.4 8.8 31.2 21.0 5.0 26.0 1.4 3.8 5.2
1993 20.4 8.4 28.8 19.0 3.0 22.0 1.4 5.4 6.8
1994 19.4 9.6 29.0 18.0 4.0 22.0 1.4 5.6 7.0
1995 19.9 9.0 28.8 19.0 5.0 24.0 0.9 4.0 4.8
1996 19.9 10.9 30.8 19.0 7.0 26.0 0.9 3.9 4.8
1997 15.9 6.9 22.8 15.0 6.0 21.0 0.9 0.9 1.8
1998 15.9 8.1 24.0 15.0 6.0 21.0 0.9 2.1 3.0
1999 14.0 6.5 20.5 14.0 5.0 19.0 1.5 1.5
2000 15.0 4.9 19.9 15.0 4.0 19.0 0.9 0.9
2001 11.0 2.2 13.2 11.0 1.0 12.0 1.2 1.2
2002 16.0 6.4 22.4 16.0 5.0 21.0 1.4 1.4
2003 15.0 7.4 22.4 15.0 6.0 21.0 1.4 1.4
2004 15.0 5.4 20.4 15.0 4.0 19.0 1.4 1.4
2005 16.0 3.9 19.9 16.0 3.0 19.0 0.9 0.9
2006 14.8 4.4 19.2 14.0 4.0 18.0 0.8 0.4 1.2
2007 15.0 5.4 20.4 15.0 5.0 20.0 0.4 0.4
2008 13.0 5.9 18.9 13.0 5.0 18.0 0.9 0.9
2009 12.0 6.7 18.7 12.0 6.0 18.0 0.7 0.7
2010 11.0 8.2 19.2 11.0 8.0 19.0 0.2 0.2
2011 11.0 10.2 21.2 11.0 9.0 20.0 1.2 1.2
2012 11.0 9.7 20.7 11.0 8.0 19.0 1.7 1.7
2013 10.8 10.7 21.5 10.0 9.0 19.0 0.8 1.7 2.5
2014 11.8 11.5 23.3 11.0 9.0 20.0 0.8 2.5 3.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i STORFJORD (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 26 0.0 21.9 0.0
1981 32 0.0 27.9 0.0
1982 31 0.0 27.9 0.0
1983 34 0.0 30.1 0.0
1984 39 0.0 34.2 0.0
1985 28 0.0 24.8 0.0
1986 27 0.0 23.5 0.0
1987 23 0.0 20.4 0.0
1988 30 0.0 23.8 0.0
1989 27 0.0 21.1 0.0
1990 26 0.0 20.1 0.0
1991 29 0.0 21.6 0.0
1992 39 0.0 31.2 0.0
1993 39 0.0 28.8 0.0
1994 38 0.0 29.0 0.0
1995 36 0.0 28.8 0.0
1996 37 0.0 30.8 0.0
1997 26 0.0 22.8 0.0
1998 30 0.0 24.0 0.0
1999 23 0.0 20.5 0.0
2000 22 0.0 3.5 19.9 0.0
2001 15 0.0 2.6 13.2 0.0
2002 25 0.0 4.3 22.4 0.0
2003 25 0.0 3.9 22.4 0.0
2004 23 0.0 3.5 20.4 0.0
2005 22 0.0 3.5 19.9 0.0
2006 21 0.0 3.1 19.2 0.0
2007 22 0.0 3.3 20.4 0.0
2008 21 0.0 3.0 18.9 0.0
2009 20 0.0 2.7 18.7 0.0
2010 20 0.0 2.8 19.2 0.0
2011 23 0.0 3.2 21.2 0.0
2012 23 0.0 3.3 20.7 0.0
2013 24 0.0 3.3 21.5 0.0
2014 26 0.0 3.5 23.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i STORFJORD (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 6.3
FINANSDEPARTEMENTET 7 7.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.2
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i STORFJORD (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 6.3
TOLLREGION NORD-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 7 7.0
TROMS POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.2
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i STORFJORD (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:19:27 NAV TROMS NAV STORFJORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 6.3
16:5:2:6:3 TOLLREGION NORD-NORGE HELLIGSKOGEN TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 7 7.0
4:7:15:23:6 TROMS POLITIDISTRIKT LYNGEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.2
42:8:2:8:10 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SKIBOTN FELTSTASJON KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 0.8