FORVALTNINGSDATABASEN

NESSEBY, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NESSEBY (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10 9 19 10 3 13 6 6
1981 10 11 21 10 4 14 7 7
1982 10 11 21 10 5 15 6 6
1983 10 7 17 10 4 14 3 3
1984 12 7 19 12 3 15 4 4
1985 9 7 16 9 3 12 4 4
1986 8 7 15 8 3 11 4 4
1987 7 8 15 7 4 11 4 4
1988 7 8 15 7 4 11 4 4
1989 7 9 16 7 5 12 4 4
1990 7 9 16 7 4 11 5 5
1991 8 10 18 7 4 11 1 6 7
1992 8 10 18 7 4 11 1 6 7
1993 9 10 19 8 4 12 1 6 7
1994 9 10 19 8 4 12 1 6 7
1995 8 11 19 6 5 11 2 6 8
1996 10 14 24 9 8 17 1 6 7
1997 12 16 28 9 6 15 3 10 13
1998 10 17 27 9 8 17 1 9 10
1999 10 12 22 8 5 13 2 7 9
2000 13 9 22 11 6 17 2 3 5
2001 13 10 23 10 6 16 3 4 7
2002 14 13 27 12 9 21 2 4 6
2003 12 13 25 11 8 19 1 5 6
2004 9 11 20 8 7 15 1 4 5
2005 8 10 18 7 6 13 1 4 5
2006 4 8 12 3 6 9 1 2 3
2007 5 9 14 4 8 12 1 1 2
2008 5 8 13 4 6 10 1 2 3
2009 7 8 15 6 6 12 1 2 3
2010 6 11 17 4 9 13 2 2 4
2011 6 15 21 5 10 15 1 5 6
2012 6 15 21 5 10 15 1 5 6
2013 7 16 23 6 8 14 1 8 9
2014 7 15 22 6 9 15 1 6 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NESSEBY (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 10.0 6.6 16.6 10.0 3.0 13.0 3.6 3.6
1981 10.0 8.2 18.2 10.0 4.0 14.0 4.2 4.2
1982 10.0 8.4 18.4 10.0 5.0 15.0 3.4 3.4
1983 10.0 5.5 15.5 10.0 4.0 14.0 1.5 1.5
1984 12.0 5.0 17.0 12.0 3.0 15.0 2.0 2.0
1985 9.0 5.0 14.0 9.0 3.0 12.0 2.0 2.0
1986 8.0 5.0 13.0 8.0 3.0 11.0 2.0 2.0
1987 7.0 6.1 13.1 7.0 4.0 11.0 2.1 2.1
1988 7.0 5.8 12.9 7.0 4.0 11.0 1.9 1.9
1989 7.0 6.5 13.5 7.0 5.0 12.0 1.5 1.5
1990 7.0 6.0 13.0 7.0 4.0 11.0 2.0 2.0
1991 7.1 6.2 13.3 7.0 4.0 11.0 0.1 2.2 2.3
1992 7.1 6.2 13.3 7.0 4.0 11.0 0.1 2.2 2.3
1993 8.1 6.2 14.3 8.0 4.0 12.0 0.1 2.2 2.3
1994 8.2 6.4 14.6 8.0 4.0 12.0 0.2 2.4 2.6
1995 6.7 7.2 13.8 6.0 5.0 11.0 0.6 2.2 2.8
1996 9.2 10.2 19.4 9.0 8.0 17.0 0.2 2.2 2.4
1997 10.9 11.1 21.9 9.0 6.0 15.0 1.9 5.1 6.9
1998 9.5 12.7 22.2 9.0 8.0 17.0 0.5 4.7 5.2
1999 9.3 7.6 16.9 8.0 5.0 13.0 1.3 2.6 3.9
2000 12.1 7.0 19.1 11.0 6.0 17.0 1.1 1.0 2.1
2001 11.6 7.4 19.0 10.0 6.0 16.0 1.6 1.4 3.0
2002 13.0 10.4 23.4 12.0 9.0 21.0 1.0 1.4 2.4
2003 11.6 10.6 22.2 11.0 8.0 19.0 0.6 2.6 3.2
2004 8.4 8.8 17.2 8.0 7.0 15.0 0.4 1.8 2.2
2005 7.4 7.8 15.2 7.0 6.0 13.0 0.4 1.8 2.2
2006 3.4 7.2 10.6 3.0 6.0 9.0 0.4 1.2 1.6
2007 4.4 8.6 13.0 4.0 8.0 12.0 0.4 0.6 1.0
2008 4.4 7.4 11.8 4.0 6.0 10.0 0.4 1.4 1.8
2009 6.6 6.7 13.3 6.0 6.0 12.0 0.6 0.7 1.3
2010 5.4 9.9 15.3 4.0 9.0 13.0 1.4 0.9 2.3
2011 5.8 12.1 17.9 5.0 10.0 15.0 0.8 2.1 2.9
2012 5.8 12.1 17.9 5.0 10.0 15.0 0.8 2.1 2.9
2013 6.8 11.0 17.8 6.0 8.0 14.0 0.8 3.0 3.8
2014 6.8 11.6 18.4 6.0 9.0 15.0 0.8 2.6 3.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NESSEBY (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 19 0.0 16.6 0.0
1981 21 0.0 18.2 0.0
1982 21 0.0 18.4 0.0
1983 17 0.0 15.5 0.0
1984 19 0.0 17.0 0.0
1985 16 0.0 14.0 0.0
1986 15 0.0 13.0 0.0
1987 15 0.0 13.1 0.0
1988 15 0.0 12.9 0.0
1989 16 0.0 13.5 0.0
1990 16 0.0 13.0 0.0
1991 18 0.0 13.3 0.0
1992 18 0.0 13.3 0.0
1993 19 0.0 14.3 0.0
1994 19 0.0 14.6 0.0
1995 19 0.0 13.8 0.0
1996 24 0.0 19.4 0.0
1997 28 0.0 21.9 0.0
1998 27 0.0 22.2 0.0
1999 22 0.0 16.9 0.0
2000 22 0.0 6.2 19.1 0.0
2001 23 0.0 6.4 19.0 0.0
2002 27 0.0 8.1 23.4 0.0
2003 25 0.0 8.0 22.2 0.0
2004 20 0.0 6.4 17.2 0.0
2005 18 0.0 5.5 15.2 0.0
2006 12 0.0 3.4 10.6 0.0
2007 14 0.0 4.4 13.0 0.0
2008 13 0.0 4.3 11.8 0.0
2009 15 0.0 4.6 13.3 0.0
2010 17 0.0 5.0 15.3 0.0
2011 21 0.0 6.5 17.9 0.0
2012 21 0.0 6.0 17.9 0.0
2013 23 0.0 6.2 17.8 0.0
2014 22 0.0 5.8 18.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NESSEBY (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 3.1
SAMEDIGGI / SAMETINGET 13 12.3
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NESSEBY (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 3.1
SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI / SAMETINGET 13 12.3
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NESSEBY (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:20:20 NAV FINNMARK NAV NESSEBY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 3.1
51:9 SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI SAMETINGET VARANGERBOTN SAMEDIGGI / SAMETINGET 13 12.3
59:22:33 STATSBYGG STATSBYGG NORD VARANGERBOTN DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:27:6 ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT NESSEBY LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0