FORVALTNINGSDATABASEN

VESTBY, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VESTBY (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 31 24 55 29 13 42 2 11 13
1981 32 26 58 30 14 44 2 12 14
1982 29 29 58 27 14 41 2 15 17
1983 32 33 65 31 15 46 1 18 19
1984 32 39 71 29 15 44 3 24 27
1985 30 39 69 30 13 43 26 26
1986 27 41 68 27 15 42 26 26
1987 27 47 74 26 17 43 1 30 31
1988 27 48 75 24 20 44 3 28 31
1989 30 52 82 25 22 47 5 30 35
1990 29 53 82 24 27 51 5 26 31
1991 30 51 81 26 26 52 4 25 29
1992 28 53 81 24 24 48 4 29 33
1993 25 42 67 22 21 43 3 21 24
1994 35 36 71 31 23 54 4 13 17
1995 38 53 91 30 34 64 8 19 27
1996 46 53 99 43 35 78 3 18 21
1997 31 43 74 28 30 58 3 13 16
1998 42 61 103 39 43 82 3 18 21
1999 44 59 103 34 40 74 10 19 29
2000 15 33 48 15 25 40 8 8
2001 8 33 41 8 24 32 9 9
2002 9 32 41 9 23 32 9 9
2003 10 29 39 10 21 31 8 8
2004 31 62 93 23 51 74 8 11 19
2005 26 66 92 19 47 66 7 19 26
2006 25 66 91 17 50 67 8 16 24
2007 24 63 87 17 48 65 7 15 22
2008 21 63 84 14 44 58 7 19 26
2009 29 68 97 16 48 64 13 20 33
2010 30 65 95 18 44 62 12 21 33
2011 27 57 84 14 33 47 13 24 37
2012 28 60 88 16 38 54 12 22 34
2013 34 52 86 23 30 53 11 22 33
2014 52 71 123 25 42 67 27 29 56
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VESTBY (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 30.9 18.3 49.2 29.0 13.0 42.0 1.9 5.3 7.2
1981 31.7 19.9 51.6 30.0 14.0 44.0 1.7 5.9 7.6
1982 28.7 22.2 50.9 27.0 14.0 41.0 1.7 8.2 9.9
1983 31.9 24.7 56.6 31.0 15.0 46.0 0.9 9.7 10.6
1984 30.1 26.3 56.4 29.0 15.0 44.0 1.1 11.3 12.4
1985 30.0 26.1 56.1 30.0 13.0 43.0 13.1 13.1
1986 27.0 26.9 53.8 27.0 15.0 42.0 11.9 11.9
1987 26.1 31.3 57.4 26.0 17.0 43.0 0.1 14.3 14.4
1988 25.3 33.9 59.1 24.0 20.0 44.0 1.3 13.9 15.2
1989 26.5 36.5 63.0 25.0 22.0 47.0 1.5 14.5 16.0
1990 25.9 39.1 65.0 24.0 27.0 51.0 1.9 12.1 14.0
1991 27.7 37.6 65.3 26.0 26.0 52.0 1.7 11.6 13.3
1992 25.8 39.5 65.2 24.0 24.0 48.0 1.8 15.5 17.2
1993 22.6 28.8 51.5 22.0 21.0 43.0 0.6 7.8 8.5
1994 32.9 29.0 61.9 31.0 23.0 54.0 1.9 5.9 7.8
1995 33.7 44.4 78.1 30.0 34.0 64.0 3.7 10.4 14.1
1996 43.8 44.9 88.6 43.0 35.0 78.0 0.8 9.9 10.6
1997 29.4 37.5 66.9 28.0 30.0 58.0 1.4 7.5 9.0
1998 40.0 52.1 92.0 39.0 43.0 82.0 1.0 9.1 10.1
1999 36.7 49.7 86.4 34.0 40.0 74.0 2.7 9.7 12.4
2000 15.0 29.4 44.4 15.0 25.0 40.0 4.4 4.4
2001 8.0 29.1 37.1 8.0 24.0 32.0 5.1 5.1
2002 9.0 28.0 37.0 9.0 23.0 32.0 5.0 5.0
2003 10.0 25.8 35.8 10.0 21.0 31.0 4.8 4.8
2004 28.5 58.4 87.0 23.0 51.0 74.0 5.5 7.4 13.0
2005 23.8 61.3 85.1 19.0 47.0 66.0 4.8 14.3 19.1
2006 22.6 61.2 83.8 17.0 50.0 67.0 5.6 11.2 16.8
2007 22.2 57.5 79.7 17.0 48.0 65.0 5.2 9.5 14.7
2008 18.6 56.5 75.2 14.0 44.0 58.0 4.6 12.5 17.2
2009 22.7 60.0 82.7 16.0 48.0 64.0 6.7 12.0 18.6
2010 24.5 55.6 80.0 18.0 44.0 62.0 6.5 11.6 18.0
2011 23.2 45.3 68.5 14.0 33.0 47.0 9.2 12.4 21.5
2012 23.9 49.2 73.1 16.0 38.0 54.0 7.8 11.2 19.1
2013 29.9 41.4 71.3 23.0 30.0 53.0 6.9 11.4 18.3
2014 40.3 56.4 96.8 25.0 42.0 67.0 15.3 14.4 29.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VESTBY (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 55 0.0 49.2 0.0
1981 58 0.0 51.6 0.0
1982 58 0.0 50.9 0.0
1983 65 0.0 56.6 0.0
1984 71 0.0 56.4 0.0
1985 69 0.0 56.1 0.0
1986 68 0.0 53.8 0.0
1987 74 0.0 57.4 0.0
1988 75 0.0 59.1 0.0
1989 82 0.0 63.0 0.0
1990 82 0.0 65.0 0.0
1991 81 0.0 65.3 0.0
1992 81 0.0 65.2 0.0
1993 67 0.0 51.5 0.0
1994 71 0.0 61.9 0.0
1995 91 0.1 78.1 0.1
1996 99 0.1 88.6 0.1
1997 74 0.0 66.9 0.0
1998 103 0.1 92.0 0.1
1999 103 0.1 86.4 0.1
2000 48 0.0 1.3 44.4 0.0
2001 41 0.0 1.1 37.1 0.0
2002 41 0.0 1.1 37.0 0.0
2003 39 0.0 0.9 35.8 0.0
2004 93 0.1 2.1 87.0 0.1
2005 92 0.1 2.0 85.1 0.1
2006 91 0.1 1.9 83.8 0.1
2007 87 0.1 1.7 79.7 0.1
2008 84 0.1 1.6 75.2 0.1
2009 97 0.1 1.7 82.7 0.1
2010 95 0.1 1.6 80.0 0.1
2011 84 0.1 1.4 68.5 0.1
2012 88 0.1 1.4 73.1 0.1
2013 86 0.1 1.3 71.3 0.1
2014 123 0.1 1.8 96.8 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VESTBY (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 103 79.4
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 13.4
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VESTBY (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 103 79.4
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 13.4
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VESTBY (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:51 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I VESTBY KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
83:6:2:1:2 BUFETAT ØST BUFETAT ØST AKERSHUS UNGDOMS- OG FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 60 48.2
83:6:2:1:16 BUFETAT ØST BUFETAT ØST FOLLO UNGDOMS- OG FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 43 31.1
90:2:2:2:31 NAV AKERSHUS NAV VESTBY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 13.4
59:22:90 STATSBYGG STATSBYGG ØST VESTBY DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0