FORVALTNINGSDATABASEN

RINGSAKER, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RINGSAKER (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 155 101 256 153 57 210 2 44 46
1981 161 109 270 160 58 218 1 51 52
1982 165 107 272 163 55 218 2 52 54
1983 156 119 275 153 62 215 3 57 60
1984 153 108 261 149 61 210 4 47 51
1985 152 118 270 149 62 211 3 56 59
1986 154 112 266 152 58 210 2 54 56
1987 151 120 271 144 67 211 7 53 60
1988 146 125 271 138 66 204 8 59 67
1989 145 145 290 137 70 207 8 75 83
1990 137 151 288 126 73 199 11 78 89
1991 137 160 297 129 69 198 8 91 99
1992 134 160 294 126 73 199 8 87 95
1993 145 180 325 135 83 218 10 97 107
1994 131 176 307 121 84 205 10 92 102
1995 139 172 311 128 81 209 11 91 102
1996 124 171 295 117 81 198 7 90 97
1997 112 153 265 106 77 183 6 76 82
1998 108 155 263 102 76 178 6 79 85
1999 113 141 254 98 82 180 15 59 74
2000 81 91 172 73 58 131 8 33 41
2001 74 101 175 68 63 131 6 38 44
2002 81 95 176 72 61 133 9 34 43
2003 61 82 143 51 52 103 10 30 40
2004 68 96 164 64 62 126 4 34 38
2005 82 117 199 74 87 161 8 30 38
2006 86 121 207 80 90 170 6 31 37
2007 81 130 211 75 95 170 6 35 41
2008 81 121 202 73 89 162 8 32 40
2009 85 137 222 77 101 178 8 36 44
2010 73 100 173 67 76 143 6 24 30
2011 77 99 176 70 78 148 7 21 28
2012 84 105 189 78 85 163 6 20 26
2013 81 112 193 77 86 163 4 26 30
2014 78 114 192 73 83 156 5 31 36
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RINGSAKER (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 154.2 80.3 234.5 153.0 57.0 210.0 1.2 23.3 24.5
1981 160.7 84.2 244.9 160.0 58.0 218.0 0.7 26.2 26.9
1982 163.8 82.9 246.7 163.0 55.0 218.0 0.8 27.9 28.7
1983 154.8 91.5 246.3 153.0 62.0 215.0 1.8 29.5 31.3
1984 151.0 83.1 234.1 149.0 61.0 210.0 2.0 22.1 24.1
1985 150.1 88.8 238.9 149.0 62.0 211.0 1.1 26.8 27.9
1986 152.9 84.5 237.4 152.0 58.0 210.0 0.9 26.5 27.4
1987 147.0 93.2 240.3 144.0 67.0 211.0 3.0 26.2 29.3
1988 141.8 95.5 237.3 138.0 66.0 204.0 3.8 29.5 33.3
1989 141.1 103.3 244.4 137.0 70.0 207.0 4.1 33.3 37.4
1990 131.2 108.6 239.7 126.0 73.1 199.1 5.2 35.5 40.6
1991 133.4 109.9 243.3 129.0 69.1 198.1 4.4 40.8 45.3
1992 130.3 111.1 241.4 126.0 73.1 199.1 4.3 38.0 42.3
1993 138.8 123.9 262.7 135.1 83.1 218.1 3.7 40.8 44.6
1994 125.7 129.5 255.2 121.3 84.1 205.4 4.4 45.4 49.7
1995 133.3 128.8 262.1 128.0 81.1 209.2 5.2 47.7 52.9
1996 121.7 130.4 252.1 117.0 81.0 198.0 4.7 49.4 54.1
1997 108.8 119.5 228.3 106.0 77.0 183.0 2.8 42.5 45.3
1998 105.2 117.2 222.5 102.0 76.0 178.0 3.2 41.2 44.5
1999 105.4 114.8 220.2 98.0 82.0 180.0 7.4 32.8 40.2
2000 78.8 77.5 156.2 73.0 58.0 131.0 5.8 19.5 25.2
2001 72.1 85.9 158.1 68.0 63.0 131.0 4.1 23.0 27.1
2002 77.0 81.5 158.5 72.0 61.0 133.0 5.0 20.5 25.5
2003 55.3 69.6 125.0 51.0 52.0 103.0 4.3 17.6 22.0
2004 66.5 83.9 150.4 64.0 62.0 126.0 2.5 21.9 24.4
2005 78.4 106.1 184.5 74.0 87.0 161.0 4.4 19.1 23.5
2006 82.5 108.8 191.3 80.0 90.0 170.0 2.5 18.8 21.3
2007 78.5 116.6 195.1 75.0 95.0 170.0 3.5 21.5 25.1
2008 76.9 109.1 186.0 73.0 89.0 162.0 3.9 20.1 24.0
2009 81.4 123.1 204.5 77.0 101.0 178.0 4.4 22.1 26.5
2010 69.6 89.6 159.2 67.0 76.0 143.0 2.5 13.6 16.2
2011 73.1 90.7 163.8 70.0 78.0 148.0 3.0 12.7 15.8
2012 80.0 96.6 176.6 78.0 85.0 163.0 2.0 11.6 13.6
2013 77.6 100.4 178.0 77.0 86.0 163.0 0.6 14.4 15.0
2014 75.0 99.8 174.7 73.0 83.0 156.0 2.0 16.8 18.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RINGSAKER (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 256 0.1 234.5 0.1
1981 270 0.1 244.9 0.1
1982 272 0.1 246.7 0.1
1983 275 0.1 246.3 0.1
1984 261 0.1 234.1 0.1
1985 270 0.1 238.9 0.1
1986 266 0.1 237.4 0.1
1987 271 0.1 240.3 0.1
1988 271 0.1 237.3 0.1
1989 290 0.2 244.4 0.1
1990 288 0.2 239.7 0.1
1991 297 0.2 243.3 0.1
1992 294 0.2 241.4 0.1
1993 325 0.2 262.7 0.2
1994 307 0.2 255.2 0.2
1995 311 0.2 262.1 0.2
1996 295 0.2 252.1 0.2
1997 265 0.2 228.3 0.1
1998 263 0.2 222.5 0.1
1999 254 0.2 220.2 0.1
2000 172 0.1 1.3 156.2 0.1
2001 175 0.1 1.3 158.1 0.1
2002 176 0.1 1.3 158.5 0.1
2003 143 0.1 1.1 125.0 0.1
2004 164 0.1 1.2 150.4 0.1
2005 199 0.2 1.5 184.5 0.2
2006 207 0.2 1.5 191.3 0.2
2007 211 0.2 1.5 195.1 0.2
2008 202 0.1 1.4 186.0 0.1
2009 222 0.2 1.6 204.5 0.2
2010 173 0.1 1.3 159.2 0.1
2011 176 0.1 1.3 163.8 0.1
2012 189 0.1 1.3 176.6 0.1
2013 193 0.1 1.4 178.0 0.1
2014 192 0.1 1.3 174.7 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RINGSAKER (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 10 9.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 37 35.5
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 66 64.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 37 34.4
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 42 31.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RINGSAKER (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 10 9.5
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 37 35.5
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 66 64.2
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 37 34.4
VEA - STATENS FAGSKOLE FOR GARTNERE OG BLOMSTERDEKORATØRER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 42 31.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RINGSAKER (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:26 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I RINGSAKER KULTURDEPARTEMENTET 10 9.5
4:7:15:5:11 HEDMARK POLITIDISTRIKT RINGSAKER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 37 35.5
11:5:2:2:9 MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR HEDMARK OG OPPLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 66 64.2
90:2:2:4:19 NAV HEDMARK NAV RINGSAKER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 37 34.4
42:5:1 VEA - STATENS FAGSKOLE FOR GARTNERE OG BLOMSTERDEKORATØRER VEA - STATENS FAGSKOLE FOR GARTNERE OG BLOMSTERDEKORATØRER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 42 31.1