FORVALTNINGSDATABASEN

ENGERDAL, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ENGERDAL (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 22 13 35 18 6 24 4 7 11
1981 22 15 37 18 8 26 4 7 11
1982 25 19 44 21 12 33 4 7 11
1983 22 20 42 18 12 30 4 8 12
1984 17 25 42 15 10 25 2 15 17
1985 17 23 40 15 8 23 2 15 17
1986 16 36 52 14 14 28 2 22 24
1987 18 33 51 16 10 26 2 23 25
1988 14 32 46 12 10 22 2 22 24
1989 19 34 53 17 10 27 2 24 26
1990 18 34 52 17 11 28 1 23 24
1991 15 37 52 14 11 25 1 26 27
1992 16 33 49 14 10 24 2 23 25
1993 12 38 50 10 10 20 2 28 30
1994 10 24 34 9 4 13 1 20 21
1995 10 20 30 9 6 15 1 14 15
1996 8 23 31 7 8 15 1 15 16
1997 10 16 26 9 8 17 1 8 9
1998 11 15 26 9 7 16 2 8 10
1999 8 13 21 7 7 14 1 6 7
2000 6 5 11 6 3 9 2 2
2001 6 5 11 6 4 10 1 1
2002 5 5 10 5 4 9 1 1
2003 5 5 10 5 4 9 1 1
2004 6 5 11 6 4 10 1 1
2005 6 4 10 6 3 9 1 1
2006 7 4 11 6 2 8 1 2 3
2007 8 11 19 7 6 13 1 5 6
2008 5 13 18 5 9 14 4 4
2009 6 13 19 6 9 15 4 4
2010 8 13 21 8 9 17 4 4
2011 8 15 23 8 10 18 5 5
2012 8 13 21 8 11 19 2 2
2013 7 15 22 7 12 19 3 3
2014 6 16 22 6 13 19 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ENGERDAL (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19.6 9.6 29.2 18.0 6.0 24.0 1.6 3.6 5.2
1981 19.6 11.5 31.1 18.0 8.0 26.0 1.6 3.5 5.1
1982 23.1 15.2 38.4 21.0 12.0 33.0 2.1 3.2 5.4
1983 20.1 15.4 35.6 18.0 12.0 30.0 2.1 3.4 5.6
1984 16.3 16.3 32.6 15.0 10.0 25.0 1.3 6.3 7.6
1985 16.4 14.4 30.8 15.0 8.0 23.0 1.4 6.4 7.8
1986 15.4 24.2 39.6 14.0 14.0 28.0 1.4 10.2 11.6
1987 17.5 21.9 39.3 16.0 10.0 26.0 1.5 11.9 13.3
1988 13.5 21.0 34.5 12.0 10.0 22.0 1.5 11.1 12.5
1989 18.5 22.8 41.2 17.0 10.0 27.0 1.5 12.8 14.2
1990 17.5 23.3 40.8 17.0 11.0 28.0 0.5 12.3 12.8
1991 14.5 24.7 39.2 14.0 11.0 25.0 0.5 13.7 14.2
1992 15.0 21.9 36.8 14.0 10.0 24.0 1.0 11.9 12.8
1993 11.0 23.2 34.1 10.0 10.0 20.0 1.0 13.2 14.1
1994 9.6 11.9 21.5 9.0 4.0 13.0 0.6 7.9 8.5
1995 9.6 10.9 20.5 9.0 6.0 15.0 0.6 4.9 5.5
1996 7.9 12.7 20.6 7.0 8.0 15.0 0.9 4.7 5.5
1997 9.5 11.2 20.7 9.0 8.0 17.0 0.5 3.2 3.7
1998 9.9 11.0 21.0 9.0 7.0 16.0 0.9 4.0 4.9
1999 7.5 10.9 18.4 7.0 7.0 14.0 0.5 3.9 4.4
2000 6.0 4.1 10.1 6.0 3.0 9.0 1.1 1.1
2001 6.0 4.3 10.3 6.0 4.0 10.0 0.3 0.3
2002 5.0 4.3 9.3 5.0 4.0 9.0 0.3 0.3
2003 5.0 4.3 9.3 5.0 4.0 9.0 0.3 0.3
2004 6.0 4.3 10.3 6.0 4.0 10.0 0.3 0.3
2005 6.0 3.3 9.3 6.0 3.0 9.0 0.3 0.3
2006 6.2 2.9 9.1 6.0 2.0 8.0 0.2 0.9 1.1
2007 7.2 8.9 16.1 7.0 6.0 13.0 0.2 2.9 3.1
2008 5.0 11.4 16.4 5.0 9.0 14.0 2.4 2.4
2009 6.0 11.6 17.6 6.0 9.0 15.0 2.6 2.6
2010 8.0 11.5 19.5 8.0 9.0 17.0 2.5 2.5
2011 8.0 13.3 21.3 8.0 10.0 18.0 3.3 3.3
2012 8.0 11.9 19.9 8.0 11.0 19.0 0.9 0.9
2013 7.0 13.3 20.3 7.0 12.0 19.0 1.3 1.3
2014 6.0 14.1 20.1 6.0 13.0 19.0 1.1 1.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ENGERDAL (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 35 0.0 29.2 0.0
1981 37 0.0 31.1 0.0
1982 44 0.0 38.4 0.0
1983 42 0.0 35.6 0.0
1984 42 0.0 32.6 0.0
1985 40 0.0 30.8 0.0
1986 52 0.0 39.6 0.0
1987 51 0.0 39.3 0.0
1988 46 0.0 34.5 0.0
1989 53 0.0 41.2 0.0
1990 52 0.0 40.8 0.0
1991 52 0.0 39.2 0.0
1992 49 0.0 36.8 0.0
1993 50 0.0 34.1 0.0
1994 34 0.0 21.5 0.0
1995 30 0.0 20.5 0.0
1996 31 0.0 20.6 0.0
1997 26 0.0 20.7 0.0
1998 26 0.0 21.0 0.0
1999 21 0.0 18.4 0.0
2000 11 0.0 1.7 10.1 0.0
2001 11 0.0 1.7 10.3 0.0
2002 10 0.0 1.6 9.3 0.0
2003 10 0.0 1.6 9.3 0.0
2004 11 0.0 1.7 10.3 0.0
2005 10 0.0 1.7 9.3 0.0
2006 11 0.0 1.7 9.1 0.0
2007 19 0.0 3.0 16.1 0.0
2008 18 0.0 2.8 16.4 0.0
2009 19 0.0 3.2 17.6 0.0
2010 21 0.0 3.6 19.5 0.0
2011 23 0.0 4.1 21.3 0.0
2012 21 0.0 3.8 19.9 0.0
2013 22 0.0 4.1 20.3 0.0
2014 22 0.0 4.2 20.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ENGERDAL (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 15 14.1
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ENGERDAL (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 15 14.1
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.0
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ENGERDAL (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
59:17:1 DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) AVD ENGERDAL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 15 14.1
89:51:3:5 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I ENGERDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:5:4 HEDMARK POLITIDISTRIKT ENGERDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.0
90:2:2:4:5 NAV HEDMARK NAV ENGERDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
16:3:2:6 SKATT ØST SKATT ØST AVD ENGERDAL FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0