FORVALTNINGSDATABASEN

VINJE, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VINJE (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 46 17 63 41 6 47 5 11 16
1981 48 15 63 43 5 48 5 10 15
1982 47 40 87 42 25 67 5 15 20
1983 49 37 86 44 12 56 5 25 30
1984 43 15 58 39 3 42 4 12 16
1985 45 18 63 39 4 43 6 14 20
1986 47 20 67 42 5 47 5 15 20
1987 44 20 64 40 8 48 4 12 16
1988 53 19 72 50 5 55 3 14 17
1989 52 23 75 48 5 53 4 18 22
1990 54 24 78 47 7 54 7 17 24
1991 51 27 78 44 9 53 7 18 25
1992 25 27 52 20 11 31 5 16 21
1993 26 30 56 18 7 25 8 23 31
1994 22 29 51 13 8 21 9 21 30
1995 25 35 60 19 11 30 6 24 30
1996 29 40 69 22 11 33 7 29 36
1997 30 43 73 23 10 33 7 33 40
1998 31 37 68 21 8 29 10 29 39
1999 27 42 69 24 14 38 3 28 31
2000 24 19 43 21 10 31 3 9 12
2001 25 21 46 22 7 29 3 14 17
2002 20 15 35 16 9 25 4 6 10
2003 18 15 33 14 9 23 4 6 10
2004 26 26 52 20 14 34 6 12 18
2005 24 31 55 18 15 33 6 16 22
2006 18 27 45 13 11 24 5 16 21
2007 37 43 80 25 23 48 12 20 32
2008 32 39 71 20 17 37 12 22 34
2009 33 34 67 18 13 31 15 21 36
2010 31 34 65 19 15 34 12 19 31
2011 30 34 64 18 12 30 12 22 34
2012 34 35 69 25 17 42 9 18 27
2013 35 33 68 24 13 37 11 20 31
2014 21 22 43 15 8 23 6 14 20
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VINJE (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 44.2 11.6 55.7 41.0 6.0 47.0 3.2 5.6 8.7
1981 46.2 10.7 56.9 43.0 5.0 48.0 3.2 5.7 8.9
1982 45.3 32.8 78.1 42.0 25.0 67.0 3.3 7.8 11.1
1983 47.3 25.4 72.7 44.0 12.0 56.0 3.3 13.4 16.6
1984 41.7 8.4 50.1 39.0 3.0 42.0 2.7 5.4 8.1
1985 42.2 9.3 51.4 39.0 4.0 43.0 3.2 5.3 8.4
1986 44.6 10.3 54.9 42.0 5.0 47.0 2.6 5.3 7.9
1987 42.2 13.1 55.2 40.0 8.0 48.0 2.2 5.1 7.2
1988 51.9 11.8 63.7 50.0 5.0 55.0 1.9 6.8 8.7
1989 50.4 12.8 63.1 48.0 5.0 53.0 2.4 7.8 10.1
1990 50.5 14.4 64.9 47.0 7.0 54.0 3.5 7.3 10.9
1991 47.7 17.1 64.8 44.0 9.0 53.0 3.7 8.1 11.8
1992 22.4 18.0 40.5 20.0 11.0 31.0 2.4 7.0 9.5
1993 22.1 15.5 37.6 18.0 7.0 25.0 4.1 8.5 12.6
1994 18.1 19.4 37.6 13.0 8.0 21.0 5.1 11.4 16.6
1995 23.2 22.8 46.0 19.0 11.0 30.0 4.2 11.8 16.0
1996 26.3 26.5 52.8 22.0 11.0 33.0 4.3 15.4 19.8
1997 26.6 27.8 54.4 23.0 10.0 33.0 3.7 17.8 21.4
1998 25.4 23.0 48.4 21.0 8.0 29.0 4.4 15.0 19.4
1999 25.5 27.5 53.0 24.0 14.0 38.0 1.5 13.5 15.0
2000 22.3 14.0 36.3 21.0 10.0 31.0 1.3 4.0 5.3
2001 23.4 13.6 37.0 22.0 7.0 29.0 1.4 6.6 8.1
2002 18.2 11.9 30.1 16.0 9.0 25.0 2.2 2.8 5.1
2003 16.0 12.2 28.3 14.0 9.0 23.0 2.0 3.2 5.3
2004 23.5 21.8 45.3 20.0 14.0 34.0 3.5 7.8 11.3
2005 21.7 26.3 48.0 18.0 15.0 33.0 3.7 11.3 15.0
2006 16.4 22.0 38.5 13.0 11.0 24.0 3.4 11.0 14.5
2007 29.6 35.1 64.8 25.0 23.0 48.0 4.6 12.1 16.8
2008 24.8 29.0 53.8 20.0 17.0 37.0 4.8 12.0 16.8
2009 24.8 26.1 50.9 18.0 13.0 31.0 6.8 13.1 19.9
2010 24.2 26.5 50.7 19.0 15.0 34.0 5.2 11.5 16.7
2011 23.4 24.9 48.2 18.0 12.0 30.0 5.4 12.9 18.2
2012 28.6 26.7 55.3 25.0 17.0 42.0 3.6 9.7 13.3
2013 28.5 24.9 53.4 24.0 13.0 37.0 4.4 11.9 16.4
2014 16.6 14.9 31.5 15.0 8.0 23.0 1.6 6.8 8.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VINJE (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 63 0.0 55.7 0.0
1981 63 0.0 56.9 0.0
1982 87 0.0 78.1 0.0
1983 86 0.0 72.7 0.0
1984 58 0.0 50.1 0.0
1985 63 0.0 51.4 0.0
1986 67 0.0 54.9 0.0
1987 64 0.0 55.2 0.0
1988 72 0.0 63.7 0.0
1989 75 0.0 63.1 0.0
1990 78 0.0 64.9 0.0
1991 78 0.0 64.8 0.0
1992 52 0.0 40.5 0.0
1993 56 0.0 37.6 0.0
1994 51 0.0 37.6 0.0
1995 60 0.0 46.0 0.0
1996 69 0.0 52.8 0.0
1997 73 0.0 54.4 0.0
1998 68 0.0 48.4 0.0
1999 69 0.0 53.0 0.0
2000 43 0.0 2.6 36.3 0.0
2001 46 0.0 2.7 37.0 0.0
2002 35 0.0 2.0 30.1 0.0
2003 33 0.0 1.9 28.3 0.0
2004 52 0.0 3.1 45.3 0.0
2005 55 0.0 3.4 48.0 0.0
2006 45 0.0 2.6 38.5 0.0
2007 80 0.1 4.7 64.8 0.1
2008 71 0.1 4.1 53.8 0.0
2009 67 0.0 4.0 50.9 0.0
2010 65 0.0 3.8 50.7 0.0
2011 64 0.0 3.7 48.2 0.0
2012 69 0.0 4.1 55.3 0.0
2013 68 0.0 3.9 53.4 0.0
2014 43 0.0 2.5 31.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VINJE (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 1.7
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 26 16.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.5
FINANSDEPARTEMENTET 4 3.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VINJE (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 1.7
HØGSKOLEN I TELEMARK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 26 16.1
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.5
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 4 3.8
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VINJE (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:43 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I RAULAND KULTURDEPARTEMENTET 1 0.7
89:51:5:64 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I VINJE KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
42:8:22:9:5 HØGSKOLEN I TELEMARK HØGSKOLEN I TELEMARK VINJE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 26 16.1
90:2:2:8:23 NAV TELEMARK NAV VINJE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.5
16:3:3:30 SKATT SØR SKATT SØR AVD VINJE FINANSDEPARTEMENTET 4 3.8
4:7:15:12:16 TELEMARK POLITIDISTRIKT VINJE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.3