FORVALTNINGSDATABASEN

EVJE OG HORNNES, AUST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i EVJE OG HORNNES (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 30 14 44 28 9 37 2 5 7
1981 37 31 68 35 16 51 2 15 17
1982 41 31 72 38 10 48 3 21 24
1983 39 33 72 36 12 48 3 21 24
1984 34 31 65 31 10 41 3 21 24
1985 33 37 70 30 12 42 3 25 28
1986 34 32 66 30 13 43 4 19 23
1987 33 30 63 29 13 42 4 17 21
1988 30 35 65 26 13 39 4 22 26
1989 33 35 68 29 14 43 4 21 25
1990 37 37 74 31 13 44 6 24 30
1991 37 38 75 33 12 45 4 26 30
1992 30 34 64 27 13 40 3 21 24
1993 25 33 58 23 11 34 2 22 24
1994 12 37 49 11 12 23 1 25 26
1995 15 36 51 14 13 27 1 23 24
1996 21 36 57 20 13 33 1 23 24
1997 20 36 56 18 15 33 2 21 23
1998 17 28 45 16 11 27 1 17 18
1999 19 36 55 15 11 26 4 25 29
2000 11 13 24 10 7 17 1 6 7
2001 36 22 58 33 5 38 3 17 20
2002 22 29 51 21 15 36 1 14 15
2003 15 21 36 14 9 23 1 12 13
2004 15 21 36 14 10 24 1 11 12
2005 13 23 36 13 10 23 13 13
2006 13 26 39 12 10 22 1 16 17
2007 13 24 37 11 11 22 2 13 15
2008 11 22 33 11 10 21 12 12
2009 18 20 38 17 10 27 1 10 11
2010 23 26 49 23 15 38 11 11
2011 23 24 47 23 15 38 9 9
2012 20 21 41 19 14 33 1 7 8
2013 27 23 50 26 14 40 1 9 10
2014 30 25 55 29 13 42 1 12 13
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i EVJE OG HORNNES (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 29.0 12.3 41.2 28.0 9.0 37.0 0.9 3.3 4.2
1981 36.0 24.7 60.6 35.0 16.0 51.0 0.9 8.7 9.6
1982 39.6 22.5 62.1 38.0 10.0 48.0 1.6 12.5 14.1
1983 37.6 24.8 62.3 36.0 12.0 48.0 1.6 12.8 14.4
1984 32.7 22.2 54.8 31.0 10.0 41.0 1.6 12.2 13.8
1985 31.6 26.0 57.7 30.0 12.0 42.0 1.6 14.1 15.7
1986 32.2 24.5 56.8 30.0 13.0 43.0 2.2 11.5 13.8
1987 31.6 23.8 55.5 29.0 13.0 42.0 2.7 10.8 13.5
1988 28.7 26.0 54.7 26.0 13.0 39.0 2.7 13.0 15.7
1989 31.4 25.6 57.0 29.0 14.0 43.0 2.4 11.6 14.0
1990 34.7 24.1 58.8 31.0 13.0 44.0 3.7 11.1 14.8
1991 35.4 23.8 59.1 33.0 12.0 45.0 2.4 11.8 14.1
1992 29.0 22.6 51.7 27.0 13.0 40.0 2.0 9.6 11.6
1993 24.8 20.6 45.5 23.0 11.0 34.0 1.8 9.6 11.5
1994 11.9 23.9 35.9 11.0 12.0 23.0 0.9 11.9 12.9
1995 14.9 25.4 40.3 14.0 13.0 27.0 0.9 12.4 13.3
1996 20.9 25.5 46.5 20.0 13.0 33.0 0.9 12.5 13.5
1997 19.5 23.6 43.1 18.0 15.0 33.0 1.5 8.6 10.1
1998 17.0 17.3 34.3 16.0 11.0 27.0 1.0 6.3 7.3
1999 17.5 21.4 38.9 15.0 11.0 26.0 2.5 10.4 12.9
2000 10.5 9.1 19.6 10.0 7.0 17.0 0.5 2.1 2.6
2001 34.8 12.3 47.1 33.0 5.0 38.0 1.8 7.3 9.1
2002 21.5 21.5 43.0 21.0 15.0 36.0 0.5 6.5 7.0
2003 14.5 14.6 29.1 14.0 9.0 23.0 0.5 5.6 6.1
2004 14.6 15.2 29.8 14.0 10.0 24.0 0.6 5.2 5.8
2005 13.0 16.3 29.3 13.0 10.0 23.0 6.3 6.3
2006 12.7 18.0 30.7 12.0 10.0 22.0 0.7 8.0 8.7
2007 12.3 17.1 29.4 11.0 11.0 22.0 1.3 6.1 7.4
2008 11.0 16.8 27.8 11.0 10.0 21.0 6.8 6.8
2009 17.8 14.9 32.7 17.0 10.0 27.0 0.8 4.9 5.7
2010 23.0 20.5 43.5 23.0 15.0 38.0 5.5 5.5
2011 23.0 19.8 42.8 23.0 15.0 38.0 4.8 4.8
2012 19.8 17.3 37.1 19.0 14.0 33.0 0.8 3.3 4.1
2013 26.8 18.0 44.8 26.0 14.0 40.0 0.8 4.0 4.8
2014 29.8 18.4 48.2 29.0 13.0 42.0 0.8 5.4 6.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i EVJE OG HORNNES (AUST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 44 0.0 41.2 0.0
1981 68 0.0 60.6 0.0
1982 72 0.0 62.1 0.0
1983 72 0.0 62.3 0.0
1984 65 0.0 54.8 0.0
1985 70 0.0 57.7 0.0
1986 66 0.0 56.8 0.0
1987 63 0.0 55.5 0.0
1988 65 0.0 54.7 0.0
1989 68 0.0 57.0 0.0
1990 74 0.0 58.8 0.0
1991 75 0.0 59.1 0.0
1992 64 0.0 51.7 0.0
1993 58 0.0 45.5 0.0
1994 49 0.0 35.9 0.0
1995 51 0.0 40.3 0.0
1996 57 0.0 46.5 0.0
1997 56 0.0 43.1 0.0
1998 45 0.0 34.3 0.0
1999 55 0.0 38.9 0.0
2000 24 0.0 1.7 19.6 0.0
2001 58 0.0 4.5 47.1 0.0
2002 51 0.0 4.1 43.0 0.0
2003 36 0.0 2.7 29.1 0.0
2004 36 0.0 2.6 29.8 0.0
2005 36 0.0 2.5 29.3 0.0
2006 39 0.0 2.6 30.7 0.0
2007 37 0.0 2.4 29.4 0.0
2008 33 0.0 2.1 27.8 0.0
2009 38 0.0 2.4 32.7 0.0
2010 49 0.0 3.0 43.5 0.0
2011 47 0.0 2.9 42.8 0.0
2012 41 0.0 2.5 37.1 0.0
2013 50 0.0 3.0 44.8 0.0
2014 55 0.0 3.3 48.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i EVJE OG HORNNES (AUST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 28 25.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 4.8
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 8.6
FINANSDEPARTEMENTET 9 7.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i EVJE OG HORNNES (AUST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 5.4
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 19.6
NAV AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 4.8
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 8.6
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.2
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 8 7.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i EVJE OG HORNNES (AUST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:13 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I EVJE KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:13:4 AGDER POLITIDISTRIKT EVJE OG HORNNES LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 5.4
4:5:8:3:5 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET ARENDAL FENGSEL EVJE AVDELING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 19.6
90:2:2:9:9 NAV AUST-AGDER NAV EVJE OG HORNNES ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 4.8
13:9:2:2:16 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR SETESDAL TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 8.6
16:3:8:9 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD EVJE FINANSDEPARTEMENTET 1 0.2
16:3:3:5 SKATT SØR SKATT SØR AVD EVJE OG HORNES FINANSDEPARTEMENTET 8 7.6