FORVALTNINGSDATABASEN

Kriminalomsorg i anstalt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

19 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Endringsarbeid innenfor murene: En undersøkelse av ansattes holdninger til påvirkningsprogram i fengselet Solskinnsbakk, Hanne Lill Kolven
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Musikkterapi i fengsel: Møte mellom musikkterapien og "den totale institusjonen" Pettersen, Jarle A.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Befriende samspill. En evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet. Nesset, Kjersti Sæve
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Skule i fengsel, og fengselet som skule.Ein institusjonsanalyse av straff og rehabilitering i eit norsk fengsel. Tangedal, Målfrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Avvik og identitet. Ei analyse av diskursar kring den kriminelle innan fengsels­institusjon, politikk og media. Hauge, Malin Stine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Innsatt eller innlagt. En studie av klassifisering og håndtering i grenselandet mellom strafferett og psykiatri. Hedberg, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Betjentene på botsfengsel. En kvalitativ undersøkelse av hvordan det er å være fengselsbetjent i et norsk fengsel. Garborg, Siv
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Tilsynsrådet - fangenes klagemur? En studie av tilsynsrådsordningen ved norske fengselsanstalter. Møll, Siri Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Kvinner og kriminalitet. En undersøkelse av innsatte ved Landsfengslet for kvinner i perioden 1881-1902. Ellingsen, Vegard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Utvikling av undervisningstilbod ved to norske fengsel 1945-80. Straff og pedagogikk - To sosialiseringssystem i konflikt? Langelid, Torfinn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Fangebehandling og anstalt-liv. Bakgrunn og utvikling i forbindelse med to moderne fengselsanstalter, Ullersmo Landsfengsel og Tunga Kretsfengsel i perioden 1950 til 1981. Tranøy, Joar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Planer, forventninger og erfaringer i forbindelse med fengselsreformarbeidet i Norge 1830 til 1860. Lunde, Ragnhild Nyhus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1957 Fengselssamfunnet. Et forsøk på analyse. Galtung, Johan
Notat 2003 Changing Government Contol in Norway: High Civil Service, Universities and Prisons. Bleiklie, Ivar og Per Lægreid, Marjoleine H. Wik.
Rapport 2017 Evaluering av kriminalomsorgens organisering Weum, Janicke, Ingunn Botheim og Sverre Berg (DFØ)
Rapport 2009 NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt — Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Lars Erik Flatø (leder), Geir Kjell Andersland, Kirsten Djupesland, Eva Khan, Thomas Koefoed, Svein Ludvigsen, Hilde Rakvaag, Randi Talseth, Geir Tveit
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen. Dokument nr. 3:15 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Undervisning og opplæring i det moderne fengsel. Dannende eller disiplinerende? En undersøkelse av fengselsundervisningen i Bergen og Oslo fengsel. Ravneberg, Bodil
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland