FORVALTNINGSDATABASEN

Barneombudet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1981 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 16405
Navn: Barneombudet
Kort navn: Barneombudet
Engelsk navn: Ombudsman for Children
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Tilsyn/regulering/kontroll
Siste registrerte bioppgave (2009): Politikkutforming / Generell offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 971527765
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon