FORVALTNINGSDATABASEN

Barneombudet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

9 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2024 Discretionary Decision-Making in Child Protection Care Order Cases : Exploring the Tensions between Rule of Law and Discretion Ruiken, Barbara Victoria
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Barneombudets funksjons- og rolleendring Lo, Anne Mari
Rapport 2016 NOU 2016: 16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse Christian Børge Sørensen (leder), Wenche Dahl Elde, Cecilia Dinardi, Frode Lauareid, Arne Birger Krokeide, Berit Roll Elgsaas
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2008 Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press. Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad
Rapport 2008 Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Ingunn Botheim, Elisabeth Hyllseth og Gudrun Vik
Rapport 1995 NOU 1995: 26 Barneombud og barndom i Norge. Evaluering av barneombudsordningen og utredning om organiseringsformer for barn og ungdom Edvard Befring (leder), Lucy Smith, Mona Røkke, Trond Waage, Arne Vikan, Elisabeth Gording Stang (sekretær for utvalget)
Tidsskriftsartikkel 2017 The Norwegian Ombudsman for Children on child participation: Perceptions, impacts and dilemmas Musinguzi, Polycarp; Ellingsen, Ingunn Tollisen