FORVALTNINGSDATABASEN

Barneombudet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1981 1 1 1 1
1982 1 4 5 1 3 4 1 1
1983 2 3 5 2 2 4 1 1
1984 1 4 5 1 3 4 1 1
1985 1 3 4 1 3 4
1986 1 3 4 1 3 4
1987 4 4 4 4
1988 4 4 3 3 1 1
1989 1 4 5 1 3 4 1 1
1990 3 5 8 3 3 6 2 2
1991 1 6 7 1 5 6 1 1
1992 2 7 9 2 6 8 1 1
1993 2 8 10 2 7 9 1 1
1994 2 7 9 2 6 8 1 1
1995 3 5 8 3 5 8
1996 1 6 7 1 6 7
1997 2 6 8 1 6 7 1 1
1998 3 7 10 2 7 9 1 1
1999 1 8 9 1 8 9
2000 2 9 11 2 8 10 1 1
2001 6 6 12 6 5 11 1 1
2002 5 7 12 5 5 10 2 2
2003 6 8 14 6 6 12 2 2
2004 6 10 16 6 6 12 4 4
2005 6 7 13 6 5 11 2 2
2006 5 7 12 5 6 11 1 1
2007 2 10 12 2 9 11 1 1
2008 3 11 14 3 6 9 5 5
2009 2 11 13 2 8 10 3 3
2010 4 13 17 4 9 13 4 4
2011 5 12 17 5 7 12 5 5
2012 5 10 15 5 7 12 3 3
2013 8 12 20 5 8 13 3 4 7
2014 5 12 17 4 9 13 1 3 4
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1981
1982 36
1983 37
1984 36
1985
1986
1987
1988
1989 34
1990 41 37 33
1991 43 41 39 38
1992 44 42 40 40
1993 43 42 39 39
1994 42 41 39 38
1995 35 35 35 35
1996 36 38 36 38
1997 36 39 36 38
1998 37 39 37 38
1999 42 42 42 42
2000 39 37 39 36
2001 41 40 41 41 40 41
2002 41 36 38 41 36 38
2003 43 39 40 43 39 41
2004 44 38 40 44 38 41
2005 44 41 42 44 41 43
2006 48 42 45 48 42 45
2007 40 42 40 42
2008 41 42 44 45 38 38
2009 42 42 41 42
2010 44 43 42 42
2011 41 43 43 41 40 40 48 48
2012 42 41 41 42 43 42
2013 47 41 44 44 42 43 45
2014 50 41 44 41 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.