FORVALTNINGSDATABASEN

Barneombudet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1981* Nyopprettelse

Navn: Barneombudet
Kort navn: Barneombudet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Jf. Lov av 17.2.1981.

Historikk (kilde: Wikipedia)
I boken «Umyndige personer» lanserte Anders Bratholm tanken om et barneombud i Norge allerede i 1969. Begrunnelsen for et ombud for barn var at barn utgjør en stor, men svak gruppe, uten noen organisasjon eller annet effektivt talerør bak seg, slik de fleste andre grupper har. Konklusjonen var at barn og unge har et behov for et offentlig ombud som kan tale deres sak. Etter debatt utover 70-tallet ble Barnelovutvalget nedsatt i 1975, ledet av Frederik Beichmann. Ved opprettelsen i 1981 ble Målfrid Grude Flekkøy det første barneombudet i verden.
https://no.wikipedia.org/wiki/Barneombudet
_____________________________________________________________________

En utførlig beskrivelse av bakgrunnen for opprettelsen av Barneombudet finnes bl.a. i NOU 1995: 26 - Barneombud og barndom i Norge. Evaluering av barneombudsordningen og utredning om organiseringsformer for barn og ungdom. I kapittel 3 er det en grundig gjennomgang av Barneombudet som forvaltningsorgan.
_____________________________________________________________________

"Direktoratsboka" klassifiserer Barneombudet som direktorat / annen sentraladministrasjon.
(jf. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/direktoratsboka/id464830/)

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.