FORVALTNINGSDATABASEN

Mattilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser data fra StatRes som er tilknyttet denne enheten. Kilde: StatRes/SSB.

StatRes var SSBs system for statistikk om statlig ressursbruk og resultater. Denne statistikken er opphørt fra 2015; perioden som dekkes er fra 2006-2014.

Data fra StatRes
År StatRes navn Prod. Lønn Kjøp Invest. Overf. Utgift. Pensjon Årsverk
2006 Mattilsynet 1188 58.1 41.9 0 87 1275 84 1317
2007 Mattilsynet 1170 59.6 40.4 0 95 1265 87 1285
2008 Mattilsynet 1193 59.2 40.8 0 17 1210 87 1231
2009 Mattilsynet 1255 58.8 41.2 0 7 1262 91 1263
2010 Mattilsynet 1301 58.3 41.7 0 4 1305 93 1299
2011 Mattilsynet 1281 60.6 39.4 0 5 1286 96 1293
2012 Mattilsynet 1318 61.2 38.8 0 7 1325 99 1258
2013 Mattilsynet 1323 63.7 36.3 0 7 1330 104 1244
2014 Mattilsynet 1327 65.0 35.0 11 3 1341 110

Kilde: StatRes/SSB.