FORVALTNINGSDATABASEN

Mattilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

24 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2017 Makt og styring rundt matfatet. Fra Mosebøkene til Mattilsynet. Bakken, Gudbrand (red.), Martin Eggen Binde, Per Folkestad, Anders Heen, Truls Krogh, Eivind Liven og Atle Ørbeck Sørheim
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 Den samordnede etatsstyringen av Mattilsynet Eriksen, Eirik Bredal
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Omdømme og oppmerksomhet i offentlige organisasjoner Renø, Marlene Huse
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2020 Operasjonell nasjonal samordning og koordinering av den operative innsatsen Løberg, Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 The making of a louse - constructing governmental technology for sustainable aquaculture Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei; Thorvaldsen, Trine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Faren fremfor varen- eller varen fremfor faren? En organisasjonsteoretisk analyse av mat- og helsesektorens utforming av kostholdsråd Andersen, Charlotte
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Sysselsetting i sentrum? : en studie av geografiske utviklingstrekk i den regionale statsforvaltning Remvik, Åge Erstad
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi rapport 2018:11 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2014 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette Nybøen, Harald, Anette Kristiansen, Aud-Sølvi Botn, Inger Johanne Sundby, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2014 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Nybøen, Harald, Anette Kristiansen, Aud Sølvi Botn, Inger Johanne Sundby, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2014 NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Gjennomgang av pelsdyrnæringen Anne Karin Hamre (leder), Torstein Steine, Hadle Nevøy, Guri Tveito, Kathrine A. Ryeng, Camilla Kielland, Marianne Olssøn, Sveinung Eikeland, Steen Henrik Møller
Rapport 2012 Kontakt oss – fra hjelpetrengende til selvgående brukere? Vik, Gudrun, Sissel Motzfeldt og Ingrid Bjørkum
Rapport 2010 Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Peter Chr. Bøgh, Margaret Hagevik og Ellen Rønning-Arnesen
Rapport 2010 NOU 2010: 9 Et Norge uten miljøgifter - Hvordan utslipp av miljøgifter som utgjør en trussel mot helse eller miljø kan stanses Ketil Hylland (leder), Bjørn Erikson, Anne Lill Gade, Alvhild Hedstein, Sverre Alhaug Høstmark, Kristin Magnussen, Jon Øyvind Odland, Per-Erik Schulze, Sigrid Eskeland Schütz
Rapport 2006 Vitenskapskomiteen for mattrygghet - en organisasjonsgjennomgang Nebben, Eivor Bremer, Aanæs, Ellen Hov
Rapport 2005 Matnyttige matpaneler? Evaluering av det treårige prøveprosjektet med matpolitiske forbrukerpaneler Motzfeldt, Sissel C., Aanæs, Ellen Hov, Assum, Ingri
Rapport 2005 Erfaringer fra større omorganiseringer i staten. En studie av etableringen av Statens landbruksforvaltning, Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland
Rapport 1996 NOU 1996: 10 Effektiv matsikkerhet - Én lov - ett departement - ett statlig tilsyn https://www.regjeringen.no/contentassets/e48833094d6f4d3e9c68d2e3d6728251/no/pdfa/nou199619960010000dddpdfa.pdf
Tidsskriftsartikkel 2020 Governing the welfare of Norwegian farmed salmon: three conflict cases Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie; Kristiansen, Tore S; Størkersen, Kristine Vedal
Tidsskriftsartikkel 2008 Regulation for Safe Food: A Comparison of Five European Countries Elvbakken, Kari Tove ; Lægreid, Per ; Rykkja, Lise Hellebø
Tidsskriftsartikkel 2006 Endring og kontinuitet i norsk matkontroll – konflikter om kontrollhensyn og verdier Elvbakken, Kari Tove ; Rykkja, Lise Hellebø