FORVALTNINGSDATABASEN

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 414 275 689 403 154 557 11 121 132
1981 423 275 698 414 147 561 9 128 137
1982 415 297 712 399 154 553 16 143 159
1983 414 319 733 396 170 566 18 149 167
1984 419 317 736 407 169 576 12 148 160
1985 424 314 738 413 159 572 11 155 166
1986 415 300 715 402 150 552 13 150 163
1987 413 302 715 401 156 557 12 146 158
1988 407 303 710 389 166 555 18 137 155
1989 370 277 647 357 170 527 13 107 120
1990 393 282 675 384 170 554 9 112 121
1991 360 259 619 347 150 497 13 109 122
1992 421 296 717 399 192 591 22 104 126
1993 475 321 796 431 205 636 44 116 160
1994 445 323 768 409 211 620 36 112 148
1995 437 312 749 398 214 612 39 98 137
1996 423 326 749 384 213 597 39 113 152
1997 414 305 719 372 212 584 42 93 135
1998 424 307 731 374 213 587 50 94 144
1999 432 317 749 378 219 597 54 98 152
2000 449 340 789 382 228 610 67 112 179
2001 424 318 742 361 206 567 63 112 175
2002 422 347 769 366 241 607 56 106 162
2003 408 317 725 353 218 571 55 99 154
2004 437 334 771 368 239 607 69 95 164
2005 452 346 798 373 255 628 79 91 170
2006 462 359 821 371 258 629 91 101 192
2007 471 397 868 384 295 679 87 102 189
2008 541 457 998 432 326 758 109 131 240
2009 579 490 1069 452 359 811 127 131 258
2010 589 521 1110 468 372 840 121 149 270
2011 616 518 1134 482 376 858 134 142 276
2012 600 522 1122 471 384 855 129 138 267
2013 611 561 1172 484 415 899 127 146 273
2014 627 593 1220 493 444 937 134 149 283
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 45 41 43 45 39 43 35 43 43
1981 44 42 43 45 40 44 37 43 43
1982 45 42 43 45 39 43 34 45 44
1983 45 42 44 46 40 44 37 45 44
1984 46 42 44 46 40 44 39 44 44
1985 46 43 45 46 41 45 44 45 45
1986 46 44 45 47 42 45 42 46 46
1987 47 44 46 47 42 45 48 46 46
1988 47 44 46 47 41 45 45 47 47
1989 47 44 46 47 43 46 46 47 47
1990 48 45 46 48 44 46 42 47 46
1991 48 46 47 48 45 47 46 47 47
1992 47 45 46 47 44 46 44 46 46
1993 46 44 45 46 43 45 44 45 45
1994 46 44 46 47 43 46 44 46 46
1995 47 44 46 47 44 46 45 46 46
1996 48 45 47 48 44 47 46 47 46
1997 48 45 47 48 44 47 45 47 46
1998 48 46 47 48 44 47 49 48 48
1999 47 45 46 47 44 46 50 47 48
2000 47 44 46 46 43 45 50 46 48
2001 47 45 46 47 45 46 51 46 48
2002 47 44 46 47 44 46 50 46 47
2003 48 44 46 48 44 46 48 46 46
2004 48 44 46 48 44 46 46 47 46
2005 48 44 46 48 43 46 49 46 47
2006 48 44 46 48 43 46 47 44 46
2007 47 44 46 47 43 45 48 45 46
2008 47 43 45 47 43 45 47 44 45
2009 47 43 45 47 42 45 47 45 46
2010 47 43 45 47 42 45 48 45 46
2011 47 43 45 46 42 45 49 46 47
2012 47 43 45 47 43 45 48 46 47
2013 47 43 45 46 43 45 49 45 47
2014 47 44 45 47 43 45 49 46 47

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1963 Består via innlemming

Jf. Stortingsvedtak 2.2.1960.

I 1963 ble Statens småbrukslærerskole, Sem, samordnet med Norges Landbrukshøgskole. I tiden 1965–94 hadde skolen pedagogisk seminar for lærere og rådgivere i landbruket. Eiendommen eies av Staten ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), men lokalene disponeres fra 1995 av Sem Gjestegård som etter omfattende ombygging åpnet et kurs- og konferansested høsten 1995.

01.01.1991* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Landbruksteknisk institutt innlemmet i NLH som "Institutt for tekniske fag"

01.01.1994 Består via innlemming

01.01.2002 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

NLH nettobudsjetteres fra budsjetterminen 2002

De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).

Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001).

Nettobudsjettert fra budsjetterminen 2002 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

01.01.2005 Navneendring

Navn: Universitetet for miljø- og biovitenskap
Kort navn: UMB

01.01.2005 Består via omorganisering

Norges landbrukshøgskole blir universitet
Norges landbrukshøgskole får universitetsstatus fra 1. januar 2005. Det ble vedtatt i statsråd 10.12.2004 og Norge får dermed sitt sjette universitet. Navnet på det nye universitetet blir Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Tidligere ble opprettelser av nye universitet vedtatt i Stortinget. Norges landbrukshøgskole (NLH) er den første vitenskapelige høyskolen som er godkjent som universitet etter at det i 2002 ble åpnet for at høyskoler kan bli universitet hvis kriterier fastsatt i lov om universitet og høgskoler er oppfylt.

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), som er et uavhengig faglig organ under UFD, som har vurdert søknaden fra Norges landbrukshøgskole om å bli universitet. På bakgrunn av NLHs faglige og vitenskapelige nivå, har NOKUT gitt positiv tilrådning til departementet. Kriteriene som NLH har oppfylt er blant annet godkjenning av fire doktorgradsprogrammer, der to skal være av betydning for regionale virksomheters verdiskapning. Fagområdene skal ha nasjonal betydning.
Kilde: (http://odin.dep.no/ufd/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/045071-070197/dok-bu.html)Pressemelding Nr.: 082, UFD

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.