FORVALTNINGSDATABASEN

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

13 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2019 Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning Knudsen, Jon Paschen og Lauvdal, Torunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Konsensus eller interessekamp? Sammensetning og tildelingsmønstre i programstyrene til Norges Forskningsråd: en kvantitativ analyse av governance i norsk forskningspolitikk Bjerke, Christian Hemmestad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Kvalitetsreformen: en prosesstudie relatert til tidligere reformer innenfor universitets- og høgskolesektoren. Hem, Trond Helge
Notat 1989 Landbrukshistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Rovde, Olav
Rapport 2020 Universitets- og høyskolerapporten. Forskningsrådet og finansiering av forskning i UH-sektoren
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen
Rapport 2011 NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem Jan Fagerberg (leder), Gry Agnete Alsos, Marianne Andreassen, Ådne Cappelen, Inge Jan Henjesand, Astrid Lægreid, Curt Rice, Agnar Sandmo, Randi Søgnen
Rapport 2008 NOU 2008: 3 Sett under ett — Ny struktur i høyere utdanning Steinar Stjernø (leder), Irene Dahl Andersen, Marianne Andreassen, Peter Arbo, Agneta Bladh, Kirsti Kolle Grøndahl, Marianne Harg, Peter Maassen, Jens Maseng, Ernst Nordtveit, Kathrine Skretting og Katrine Elida Aaland
Rapport 2003 NOU 2003: 25 Ny lov om universiteter og høyskoler Anders Rysdal (leder), Rigmor Austgulen, Arne Benjaminsen, Camilla Brautaset, Nils-Henrik M. von der Fehr, Jan Grund, Monika Hestad, Bjarne Kvam, Inger Johanne Pettersen, Vidar Oma Steine
Rapport 1996 Byråkratisering av universitetene? Dokumentasion og analyse av administrativ endring Gornitzka, Åse; Kyvik, Svein; Larsen, Ingvild Marheim
Rapport 1994 NOU 1994: 16 Den grønne grein på kunnskapens tre — NVH og NLHs framtidige plass i utdannings- og forskningssystemet og deres departementstilknytning Arne Alsåker Spilde (Leder), Tonje Hamar, Ragna Heggebø, Knut Karlberg, Nils Kolstad, Per Nyborg, Signe Kjelstrup Ratkje, Reidunn Aalen, Anstein Lyngstad, Arve Kjelberg
Rapport 1986 Samarbeid mellom Norsk institutt for skogforskning og Norges landbrukshøgskole.
Rapport 1961 Oversikt over stillinger ved universiteter og høgskoler under Kirke- og undervisningsdepartementet den 30/6 1959 og 30/ 6 1961. Arnesen, Anne-Marie