FORVALTNINGSDATABASEN

Statens kartverk - fylkeskontorene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 130 56 186 130 30 160 26 26
1981 132 69 201 132 35 167 34 34
1982 158 83 241 156 45 201 2 38 40
2010 93 60 153 75 43 118 18 17 35
2011 91 54 145 67 38 105 24 16 40
2012 88 53 141 70 40 110 18 13 31
2013 86 54 140 69 45 114 17 9 26
2014 86 54 140 78 47 125 8 7 15
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 36 38 39 37 39 36 36
1981 40 36 38 40 35 39 37 37
1982 40 37 39 40 36 39 38 38
2010 50 45 48 49 44 47 53 48 50
2011 48 46 47 48 46 47 49 46 48
2012 49 46 48 48 46 47 51 47 50
2013 48 45 47 48 46 47 48 44 47
2014 48 48 48 47 47 47 55 50 52

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1977* Navneendring

Navn: Fylkeskartkontorene
Kort navn: Fylkeskartkontorene

01.01.1977* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Type enhet: Gruppe

Økonomisk kartlegging ble satt i gang etter en samlet plan i 1964, ble fylkeskartkontorene opprettet. I 1977 ble de overført til staten og direkte underlagt Miljøverndepartementet.

01.01.1994* Navneendring

Navn: Statens kartverk - fylkeskontorene
Kort navn: Statens kartverk - fylkeskontorene

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.