FORVALTNINGSDATABASEN

Statens kartverk - fylkeskontorene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1977 18 fylkeskontor statlige enheter
1978 18 fylkeskontor statlige enheter
1979 18 fylkeskontor statlige enheter
1980 18 fylkeskontor statlige enheter
1981 18 fylkeskontor statlige enheter
1982 18 fylkeskontor statlige enheter
1982 0 fylkeskontor etatsenheter
1983 0 fylkeskontor etatsenheter
1984 0 fylkeskontor etatsenheter
1985 0 fylkeskontor etatsenheter
1986 0 fylkeskontor etatsenheter
1987 0 fylkeskontor etatsenheter
1988 0 fylkeskontor etatsenheter
1989 0 fylkeskontor etatsenheter
1990 0 fylkeskontor etatsenheter
1991 0 fylkeskontor etatsenheter
1992 0 fylkeskontor etatsenheter
1993 0 fylkeskontor etatsenheter
1994 18 fylkeskontor etatsenheter
1995 18 fylkeskontor etatsenheter
1996 18 fylkeskontor etatsenheter
1997 18 fylkeskontor etatsenheter
1998 18 fylkeskontor etatsenheter
1999 18 fylkeskontor etatsenheter
2000 18 fylkeskontor etatsenheter
2001 18 fylkeskontor etatsenheter
2002 18 fylkeskontor etatsenheter
2003 18 fylkeskontor etatsenheter
2004 18 fylkeskontor etatsenheter
2005 12 fylkeskontor etatsenheter
2006 12 fylkeskontor etatsenheter
2007 12 fylkeskontor etatsenheter
2008 12 fylkeskontor etatsenheter
2009 12 fylkeskontor etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.