FORVALTNINGSDATABASEN

Statens kartverk - fylkeskontorene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1964* Nyopprettelse

Navn: Økonomisk kartlegging
Kort navn: Økonomisk kartlegging
Tilknytningsform: Fylkeskommune
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Fylkeskommuner
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Kimen til fylkeskartkontorene ligger i arbeidet med det økonomiske kartverket, der staten kom med i et samarbeid i 1962, hovedsakelig gjennom Jordskifteverket. Senere overtok staten hele ansvaret for det økonomiske kartverket, og som følge av dette ble det opprettet fylkeskartkontorer fra 01.01.1977. Disse kontorene ble knyttet til fylkesmennenes miljøvernavdelinger da disse ble opprettet fra 01.09.1982.

Kilde: Arkivportalen

01.01.1977* Navneendring

Navn: Fylkeskartkontorene
Kort navn: Fylkeskartkontorene

01.01.1977* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Type enhet: Gruppe

Økonomisk kartlegging ble satt i gang etter en samlet plan i 1964, ble fylkeskartkontorene opprettet. I 1977 ble de overført til staten og direkte underlagt Miljøverndepartementet.

01.09.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Tilhører gruppe : Fylkesmannsembetene
Type enhet: Gruppe

Fylkeskartkontorene blir organisert som egne kontorer innen Fylkesmannens Miljøvernavdelinger.

Fra 1986 blir for øvrig fylkeskartkontorene tilknyttet Statens kartverk når det gjaldt faglige spørsmål samt budssjett- og personalansvar.

01.01.1989* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Fylkesmannsembetene ble overført til Forbruker- og administrasjonsdepartementet (FAD) fra 1.1.1989.

Statsråd Einfrid Halvorsen uttalte til "Den nye staten" i januar 1989:
"- Hensikten med overføringen er å trappe opp den administrative utviklingen i den lokale statsforvaltningen, styrke samordningen av statlig virksomhet i fylkene og få til en bedre styring av departementenes utspill overfor fylkesmannsembetene".

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1994* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Statens kartverk
Type enhet: Gruppe

Spørsmålet om kartkontorenes administrative tilknytning ble utredet i en egen arbeidsgruppe. I tråd med flertallet i denne gruppen kom regjeringen til at kartkontorene skulle få rene kommandolinjer til Kartverket, og at den parallelle tilknytningen til fylkesmannen burde opphøre samtidig med at Kartverket ble omdannet til forvaltningsbedrift.

01.01.1994* Navneendring

Navn: Statens kartverk - fylkeskontorene
Kort navn: Statens kartverk - fylkeskontorene

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.