FORVALTNINGSDATABASEN

Statens kartverk - fylkeskontorene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser regnskapsprinsipper for Statens kartverk.

Regnskapsprinsipper for Statens kartverk
År Virksomhetstype Regnskapsprinsipp
2023 Ordinært forvaltningsorgan Periodiseringsprinsippet
2022 Ordinært forvaltningsorgan Periodiseringsprinsippet
2021 Ordinært forvaltningsorgan Periodiseringsprinsippet
2020 Ordinært forvaltningsorgan Periodiseringsprinsippet
2019 Ordinært forvaltningsorgan Periodiseringsprinsippet
2018 Ordinært forvaltningsorgan Periodiseringsprinsippet
2017 Ordinært forvaltningsorgan Periodiseringsprinsippet
2016 Forvaltningsbedrift Annet
2015 Forvaltningsbedrift Annet
2014 Forvaltningsbedrift Annet
2013 Forvaltningsbedrift Annet
2012 Forvaltningsbedrift Annet

Merk

Kontantprinsippet og Periodiseringsprinsippet er to regnskapsprinsipper som er tillatt i statlige virksomheter.

Les mer om kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket på DFOs nettsider.

Les mer om Periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) på DFOs nettsider.