FORVALTNINGSDATABASEN

Kulturdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

11 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Digitisering og verdivurdering av fotoarkiv i en ny tid. Et casestudie av Preus museum, Maihaugen og Norsk vegmuseum. Hagen, Emil
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Stairway to Heaven? Organisering og integrasjon av norsk rock fra 1982 til 1998. Bjørknes, Trond
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Norsk museumspolitikk - Lokal og sentral orientering i perioden 1960-1988. Frydenlund, Stein Wolff
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Kultur: Sektor eller nivå. En kritisk analyse av norsk kulturpolitikk og offentlig kulturforvaltning i forhold til en sosiologisk kulturforståelse. Sandvik, Tor
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Skipingen av Norsk Kulturfond. Øye, Nils
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen
Rapport 2011 Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen – en gjennomgang av ordningen Vik, Gudrun
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2008 Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press. Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad
Rapport 1996 NOU 1996: 7 Museum - Mangfald, minne, møtestad Magne Velure (leder), Elin Fjellheim, Tonte Hegard, Natascha Heintz, Arne B. Johansen, Ivar Kraglund, Aasmund Mjeldheim, Einar Niemi, Lisabet Risa, Jon Suul, Anniken Thue, Ingvild Øye