FORVALTNINGSDATABASEN

Kirkerådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 13.06.1969
Navn ved opprettelse: Bispedømmerådets fellesråd
Relaterte enheter:
  • Bispedømmerådenes Fellesmøte

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21741
Navn: Kirkerådet
Kort navn: Kirkerådet
Engelsk navn: The Church Council
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt (fra 1.1.2017)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Siste registrerte bioppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Tilhører gruppe : Den norske kirke
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 970550259
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon