FORVALTNINGSDATABASEN

Kirkerådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

16 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Kirketrollet som sprakk Vedeld, Vetle Wetlesen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Stat og kirke - utvikling av Den norske kirkes ordning. En studie av politikkutvikling i Kirkerådets sekretariat og Kirkeavdelingen i departementet. Aarflot, Andreas Henriksen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Stat og kirke: kan en statskirkeordning forsvares normativt? Husan, Live
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 "tanker om ord med gjerninger" - en studie av maktforholdene i Den norske kirke Malterud, Hege
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Å være eller ikke være - Er det spørsmålet? En historie om den norske homofilidiskursen. Nyhuus, Helle Christin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Mellom 'Erfaring' og 'Kategori'. En studie av kirkeasylets aktualisering i Norge. Loga, Jill Merethe
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Kvinnekamp i kirken. En studie av kvinnemobiliseringen i Den norske kirke med særlig vekt på 1970-tallet. Tørnby, Lise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Hvorfor sov Tornerose i 100 år? En studie av betingelser for kvinnelige prester, i relasjonen mellom stat, profesjon og organisasjoner. Helgesen, Marit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Kirkens organisasjon: Politisk styring, fristilling og privatisering. Pettersen, Sissil M.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Konfirmasjonen - en rite for folket? Belysning av konfirmasjonen i Den Norske Kirke ved hjelp av sosiologisk teori og en surveyundersøkelse foretatt i tre menigheter i hovedstadsområdet. Kitterød, Ragni Hege
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Norske bispevalg 1934-74. En analyse. Sørlie, Ingunn Rasmussen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 De Capivitate Norvegiae - ein analyse av Kyrkje-stat forholdet i historisk og aktuell sammenheng. Holme, Idar Magne
Rapport 2013 NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn — En helhetlig tros- og livssynspolitikk Sturla J. Stålsett (leder), Bente Sandvig (nestleder), Jan Fridthjof Bernt, Ingunn Folkestad Breistein, Hege Fjellheim, Valgerd Svarstad Haugland, Andreas Hompland, Lavleen Kaur, Oddbjørn Leirvik, Guri Melby, Rolf Reikvam, Bente Sandvig, Rune Johan Skjælaaen, Tove Strand, Shoaib Sultan, Malgorzata Tumidajewicz
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen
Rapport 2006 NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke Kåre Gjønnes (leder), Jorund Andersen, Per-Otto Gullaksen, Jens-Petter Johnsen, Per Oskar Kjølaas, Helge Kolstad, Hildur Larsen, Lena Larsen, Vibeke Limi, Inge Lønning, Tone Løwe, Kjell Nordstokke, Dag Nygård, Ingar Samset, Bente Sandvig, Hege Fjellheim Sarre, Fredrik Sejersted, Anfin Skaaheim, Hege Steinsland, Marit Tingelstad
Rapport 2002 Tilskudd til felleskirkelige tiltak Kvalvåg, Marianne Iselin og Næs, Ingebjørg