FORVALTNINGSDATABASEN

NAV Arbeids- og tjenestelinjen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
30.06.2006 Trygdeetaten - lokalt 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeids- og tjenestelinjen
30.06.2006 Aetat lokal 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeids- og tjenestelinjen
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeids- og tjenestelinjen
01.07.2006 NAV Arbeids- og tjenestelinjen 106 Sammenslått av: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Arbeids- og tjenestelinjen 106 Sammenslått av: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeids- og tjenestelinjen 106 Sammenslått av: Trygdeetaten - lokalt
31.12.2007 Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester 311 Relaterte enheter: NAV Arbeids- og tjenestelinjen