FORVALTNINGSDATABASEN

NAV Arbeids- og tjenestelinjen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

29 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Kan trekk ved styring forklare vellykket digitalisering? Løvberg, Espen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Nav sitt arbeidsmarkedstiltak bedriftsintern opplæring : har statlige subsidier til investeringer i bedriftsintern opplæring positiv effekt på bedrifter i omstilling? Røyset, Åsmund; Wik, Håkon Halvorsen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 NAV lærer ikkje innvandrarkvinner å spinne Aarre, Tale Krogsæter
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Aktivitetsplikt for sosialhjelp : En kvalitativ studie om aktivitetsplikt for sosialhjelp sett i lys av ansatte i NAV Gjoshi, Qendresa
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Koordinering som et prinsipp i reformprosesser: En analyse av organisasjonstenkningen omkring organiseringen av NAV-reformen i 2005 og reorganiseringen av denne reformen i 2008 Aunevik-Berntsen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Samspill mellom organisasjon og videokonferanseteknologi i NAV : en studie av effekter ved bruk av videokonferanse i organisasjonen over tid Oskasin, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Kunnskapsgrunnlaget bak beslutningen om organisering av den nye Arbeids- og velferdsforvaltningen i 2005 - En organisasjonsteoretisk analyse Eilertsen, Marlene Hansen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Forvaltningsrevisjon og ansvarsrelasjoner. En studie av ansvarsforholdene i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av sektorene Nav og sykehus Kjærgård, Robert
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Oppfølgingsarbeid av arbeidssøkere i Nav-mottak Vik, Astrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 NAV, styring i tråd med tidens krav Hauge, Andreas Johan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 NAV-reformen : En kvantitativ analyse av samarbeidsavtalene som ligger til grunn for NAV-partnerskapet Karlsen, Elin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Samhandling i NAV : En organisasjonsteoretisk studie av utfordringene i interaksjonen mellom lokale NAV-kontorer og forvaltningsenheter Thoresen, Seher
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Nye oppgaver i nye omgivelser : En komparativ studie av oppfølgingen av deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet ved to NAV-kontor Rædergård, Ingrid Johanne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Medfører NAV-reformen et bedre tjenestetilbud? : en kvalitativ undersøkelse utført blant ansatte ved et NAV lokalkontor Cetkovic, Senaida
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Hvordan kan lederstil og deltakelse påvirke forpliktelse til endring? : "en kvantitativ undersøkelse utført i NAV Larvik, NAV Asker og NAV Kristiansand" Stringa, Nertila
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Kulturbyggingen i NAV. Aarberg, Sol
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 NAV forvaltningen, fra et klassisk maskinbyråkrati til nettverk, eller noe midt i mellom? : en studie av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen, en organisasjonsarkitektonisk reise Hye, Linda
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Rapport 2020 Når støvet har lagt seg - Erfaringer fra statlige reformer Solumsmoen, Dag, Vivi Lassen, Eivor Bremer Nebben
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om kommunerettet samordning. Difi rapport 2018:13 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2018 Arbeidet mot vold og trusler i NAV i perioden 2014–2018. En gjennomgang Elvegård, Kurt Idar Løkke; Gjøsund, Gudveig
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2014 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Nybøen, Harald, Anette Kristiansen, Aud Sølvi Botn, Inger Johanne Sundby, Anne Kristine Hanevold
Rapport 2012 Kontakt oss – fra hjelpetrengende til selvgående brukere? Vik, Gudrun, Sissel Motzfeldt og Ingrid Bjørkum
Rapport 2012 NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak Knut Brofoss (leder), Berit Brørby, Toril Gogstad, Thorgeir Hernes, Helene Holand, Torill Lødemel, Espen R. Moen, Geir Møller, Victor D. Norman, Stian K. Oen, Astrid F. Paulsen, Aud Ramberg, Liv Sannes, Øystein Spjelkavik
Rapport 2009 NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt — Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Lars Erik Flatø (leder), Geir Kjell Andersland, Kirsten Djupesland, Eva Khan, Thomas Koefoed, Svein Ludvigsen, Hilde Rakvaag, Randi Talseth, Geir Tveit
Rapport 2004 NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning - Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver Jørn Rattsø (leder), Ann-Helén Bay, Tom Colbjørnsen, Arnhild Danielsen, Kåre Hagen, Alf Erling Risa, Gunvor Strømsheim
Tidsskriftsartikkel 2010 Complexity and Hybrid Public Administration—Theoretical and Empirical Challenges Christensen, Tom og Per Lægreid