FORVALTNINGSDATABASEN

Den sivile påtalemyndighet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser lenker til eksterne ressurser som er relatert til denne enheten.

Lenker til eksterne ressurser

Link til arkivportalen.no (forvaltningsområde)

AS-4203 - Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane statsadvokatembete ()

A-633 - Statsadvokaten i Hordaland 1890-1990 ()

AS-1921 - Trøndelag statsadvokatembeter ()

AS-1921 - Trøndelag statsadvokatembeter ()

AS-11254 - Østfold og Hedmark statsadvokatembete 1889-1968 ()

AS-11730 - Akershus og Kristians amts statsadvokatembete 1889-1891 ()

S-4F-10647 - Riksadvokaten 1889 ()

S-0221 - Troms og Finnmark statsadvokatembeter ()

AS-11551 - Statsadvokaten for pris-, rasjonerings- og forsyningssaker i Øst-Norge 1942-1956 ()

AS-11255 - Akershus og Smålenenes statsadvokatembete 1891-1907 ()

AS-11731 - Borgarting statsadvokatembete 1889-1891 ()

AS-0112_02 - Buskerud og Oppland statsadvokatembeter ()

AS-11552 - Statsadvokaten for prissaker m.v. i Øst-, Vest- og Sør-Norge 1956-1957 ()

A-634 - Statsadvokaten for landssviksaker 945-1952 ()

AS-10688 - Oslo statsadvokatembeter 1890 ()

AS-1168_03 - Vestfold og Telemark statsadvokatembeter ()