FORVALTNINGSDATABASEN

Den sivile påtalemyndighet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

17 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Mål- og resultatstyring på lokalt nivå i Politi- og lensmannsetaten: Idealet, praksisen og det som ikkje let seg måla Valland, Bente
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Jurymedlem på godt og vondt. En kvalitativ sosiologisk studie av jurymedlemmers erfaringer ved å være sådanne medlem. Bjørnestad, Vibeke
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Jurist eller politi: identitets- og profesjonsbygging blant politiembetsmenn 1908-1968. Sand, Elisabeth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Innsatt eller innlagt. En studie av klassifisering og håndtering i grenselandet mellom strafferett og psykiatri. Hedberg, Kristin
Notat 1995 Rettslige europeiseringsprosesser - konsekvenser for det norske domstolsapparatet. Andersen, Benedicte
Rapport 2017 NOU 2017: 5 En påtalemyndighet for fremtiden — Påtaleanalysen Tor Langbach (leder), Kjerstin Apall Kvande, Ole Bredrup Sæverud, Anne Kroken, Inger Astrid Elisabeth Coll, Fredrik Rieber-Mohn, Lill-Heidi Tinholt, Sverre Joachim Wiese Bromander
Rapport 2016 NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov Runar Torgersen (leder), Lars Groth, Kristin Fagerheim Hammervik, Hans-Petter Jahre, Erik Keiserud, Torunn E. Kvisberg, Tor Langbach, Marianne Lie, Jon Petter Rui, Trond Eirik Schea, Inger Marie Sunde, Ida Melbo Øystese
Rapport 2015 NOU 2015: 11 Med åpne kort. Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene Helga Arianson (Leder), Solveig Eek Bistrup, Geir Sverre Braut, Øystein Flesland, Torunn Grinvoll, Solfrid Vaage Haukaas, Bjørn Hofmann, Siri Kristiansen, Grete Myhre, Terje Nybøe, Jan-Roger Olsen, Kirsten Toft, Siri Wiig, Wasim Zahid
Rapport 2013 NOU 2013: 9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer Arne Røksund (leder), Ellen Seip, Svein Ragnar Kristensen, Odd Reidar Humlegård, Anne Lise Fimreite, Frede Hermansen, Monica Hansen Nylund, Marie Benedicte Bjørnland
Rapport 2009 NOU 2009: 12 Et ansvarlig politi — Åpenhet, kontroll og læring
Rapport 2009 NOU 2009: 20 Ny grenselov — Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll Jon Karlsrud (leder), Magnar Aukrust, Jorunn Clementsen, Monica Furnes, Morten Hansen, Mette Birkelund O`Connor, Unni Kathe Ottersland, Arild Aaserød
Rapport 2002 NOU 2002: 4 Ny straffelov. Straffelovkommisjonens delutredning VII Einar Høgetveit (leder), Ingunn Fossgard, Frode Sulland, Kirsti Coward, Ragnar Hauge
Rapport 1999 Politi og påtalemakt i "annerledeslandet" Noreg. Ei undersøking av vedtaksprosessen i samband med Skillesaken. Kristiansen, Oddrun
Rapport 1999 NOU 1999: 10 - En bedre organisert politi- og lensmannsetat Anne Kari Lande Hasle (leder), Tormod Bakke, Linn-Birgitte Rasmussen Hoel, Ernst I. Høier, Ingelin Killengreen, Ole Petter Parnemann, Kyrre Stenbro, Otto Stærk, Inger Johanne Sundby, Terje Ødegård
Rapport 1992 Domstoler og opinion - en studie av befolkningens oppfatninger av, kunnskaper om og erfaring med det norske domstolsapparatet. Andersen, Benedicte
Rapport 1990 Reformprosesser i domstolene. En studie av domstolaktørers verdier og virkelighetsoppfatninger. Andersen, Benedicte
Tidsskriftsartikkel 1994 Domstolene og opinionen. Andersen, Benedicte