FORVALTNINGSDATABASEN

Fiskeri- og kystdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 36 29 65 36 29 65
1981 34 30 64 34 29 63 1 1
1982 33 31 64 33 29 62 2 2
1983 31 34 65 31 29 60 5 5
1984 30 36 66 30 31 61 5 5
1985 35 37 72 35 30 65 7 7
1986 33 37 70 33 29 62 8 8
1987 35 36 71 35 29 64 7 7
1988 36 40 76 36 33 69 7 7
1989 32 43 75 32 35 67 8 8
1990 32 45 77 32 38 70 7 7
1991 24 47 71 24 38 62 9 9
1992 27 47 74 27 36 63 11 11
1993 26 51 77 26 38 64 13 13
1994 23 50 73 21 37 58 2 13 15
1995 27 49 76 24 39 63 3 10 13
1996 28 46 74 28 37 65 9 9
1997 27 48 75 27 39 66 9 9
1998 30 46 76 30 38 68 8 8
1999 30 49 79 30 40 70 9 9
2000 33 51 84 32 42 74 1 9 10
2001 35 45 80 34 40 74 1 5 6
2002 40 52 92 38 48 86 2 4 6
2003 47 54 101 46 48 94 1 6 7
2004 46 57 103 44 49 93 2 8 10
2005 48 56 104 45 46 91 3 10 13
2006 48 57 105 46 44 90 2 13 15
2007 47 60 107 45 47 92 2 13 15
2008 49 58 107 47 47 94 2 11 13
2009 50 63 113 47 54 101 3 9 12
2010 50 61 111 48 53 101 2 8 10
2011 52 65 117 51 53 104 1 12 13
2012 49 57 106 48 46 94 1 11 12
2013 45 68 113 42 60 102 3 8 11
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 41 43 41 41 43 41
1981 42 44 43 42 44 43
1982 43 43 43 43 42 43
1983 43 40 42 43 41 42 40 40
1984 41 40 41 41 39 40 47 47
1985 40 40 40 40 39 39 43 43
1986 41 41 41 41 40 40 43 43
1987 42 41 41 42 39 41 47 47
1988 43 41 42 43 40 42 44 44
1989 41 41 41 41 41 41 42 42
1990 38 40 39 38 39 39 42 42
1991 39 39 39 39 38 39 43 43
1992 38 39 39 38 39 38 42 42
1993 39 39 39 39 39 39 40 40
1994 40 39 40 40 39 39 42 41
1995 39 39 39 38 38 38 40 40
1996 38 39 39 38 39 39 37 37
1997 37 39 38 37 40 39 37 37
1998 37 39 38 37 39 38 37 37
1999 37 39 38 37 39 38 40 40
2000 37 38 38 37 39 38 34 35
2001 37 40 39 37 40 39 39 38
2002 38 38 38 38 38 38 37
2003 38 38 38 38 38 38 37 36
2004 40 40 40 39 40 40 36 38
2005 41 41 41 40 41 41 41 41
2006 42 42 42 42 42 42 42 43
2007 42 42 42 42 42 42 41 42
2008 42 42 42 42 43 42 38 40
2009 42 42 42 42 42 42 39 41
2010 42 42 42 42 42 42 41 42
2011 43 41 42 43 41 42 42 41
2012 44 43 43 44 43 43 44 44
2013 45 43 44 46 42 44 44 42

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

29.01.1988* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Det ble i 1987 besluttet at Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) skulle etableres fra 1988, med ressurser fra Helsedirektoratet, Statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver (SKVK), Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet, samt Styret for næringsmiddelkontrollen. Statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver ble for øvrig opprettet som frittstående institusjon 28.12.1948 på bakgrunn av Lov om kvalitetskontroll av landbruksvarer m.m. av 17.6.1932.

01.10.2004 Navneendring

Navn: Fiskeri- og kystdepartementet
Kort navn: FKD

Endringen ble begrunnet med at departementets faktiske ansvarsområder bedre skal reflekteres i departementsnavnet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.