FORVALTNINGSDATABASEN

Fiskeri- og kystdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

66 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for A/S FI-NO-TRO
Undervisning, forskning Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning(NIFES)
Utredninger, lovforberedelser m.v. Havressurslovutvalget
Andre oppgaver Fiskerinæringens Kompetansesenter
Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond
Norges sjømatråd AS
Rådgivende organ Det rådgivende utvalg for Kystdirektoratet
Rådgivende organ Sjøpattedyrrådet
Utredninger, lovforberedelser m.v. Eierskapsutvalget
Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til revisjon av havne- og farvannsloven
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for ordningen med tilskudd til utviklingstiltak
1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for ordningen med fiskeforsøk og veiledning
1993 1994 Utredninger, lovforberedelser m.v. Juridisk utvalg - havbeite
1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Samisk fiskeriutvalg
1991 Rådgivende organ Fiskerinæringens kvinneutvalg
1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Havforskningsinstituttet
1987 1993 Utredninger, lovforberedelser m.v. Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v.
1986 1987 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig
1984 1987 Rådgivende organ Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet
1984 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Avviklingsstyre i Norges Fiskeredskapsimport
1982 1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Havforskningsinstituttet
1982 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt
1981 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond
1980 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til bedre utnyttelse av marine ressurser
1980 1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Olje/fisk-fondet
1980 1986 Rådgivende organ Norsk navigasjonsråd
1980 Forhandlingsorgan Norsk-Islandsk fiskerikommisjon
1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Garantikassen for fiskere
1980 Kontroll, tilsyn, beredskap Kontrollnemnd for Garantikassen for fiskere
1979 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sild- og makrellomsetningsutvalget
1978 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til å utrede konsesjonsordningene i fiskeriene
1978 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Råstoffutjevningsutvalget. Utvalg til å foreta en nærmere vurdering av råstoffutjevnende tiltak i frossenfisknæringen.
1978 1982 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge
1977 1990 Forhandlingsorgan Den blandede fiskerikommisjon Norge-DDR
1977 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR)
1977 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene
1977 Forhandlingsorgan Den blandede norsk-polske fiskerikommisjon
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk
1975 Forhandlingsorgan Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon
1974 1986 Delegasjon/Kommisjon Den norsk-kanadiske selfangstkommisjon
1973 Kontakt-/samarbeidsorgan Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen
1973 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bergen
1972 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR)
1972 1993 Rådgivende organ Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske.
1971 1984 Rådgivende organ Trålrådet
1968 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for sildemelkontrollen
1968 Kontakt-/samarbeidsorgan Velferdsråd for fiskere
1965 Rådgivende organ Budsjettnemnda for fiskenæringen
1960 Delegasjon/Kommisjon Den norsk-sovjetiske trålernemnd
1958 1982 Delegasjon/Kommisjon Den norsk-sovjetiske selfangstkommisjon
1958 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalget for Tørrfisknæringens Reklamefond
1953 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalget for Norges Hermetikkfagskole Stavanger
1953 1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt
1953 Rådgivende organ Selfangstrådet
1952 1983 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond
1952 1984 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Hermetikkindustriens Laboratoriums styre
1952 Delegasjon/Kommisjon Den norsk-danske trålernemnd
1952 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Ålesund
1952 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bodø
1951 Delegasjon/Kommisjon Den norsk-tyske trålernemnd
1948 1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for Statens Fiskarbank
1948 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Losstyret
1948 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø
1948 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Hovedstyret for Statens fiskarbank
1935 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond
1934 Delegasjon/Kommisjon Den norsk-britiske trålernemnd