FORVALTNINGSDATABASEN

Fiskeri- og kystdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1946 Ny via omorganisering

Navn: Fiskeridepartementet
Kort navn: FID
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Fiskeridepartementet ble opprettet ved stortingsvedtak 15.5.1946 og etablert fra 1.7. samme år og var fra 1946/47 foreslått organisert midlertidig med 2 avdelinger.. Saksområdene som ble tillagt det nye departementet, var ikke nye. Den største delen kom fra det daværende Departement for handel, sjøfart, industri, håndverk og fiskeri (Handels- og industridepartementet) som hadde hatt ansvaret for de saksområdene som gjaldt fiske og fangst. Handels- og industridepartementet beholdt i 1946 ansvaret for havne-, fyr- og lossakene, men også dette saksområdet ble Fiskeridepartementets ansvar fra 1952. Det kom da fra Industridepartementet.

29.01.1988* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Det ble i 1987 besluttet at Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) skulle etableres fra 1988, med ressurser fra Helsedirektoratet, Statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver (SKVK), Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet, samt Styret for næringsmiddelkontrollen. Statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver ble for øvrig opprettet som frittstående institusjon 28.12.1948 på bakgrunn av Lov om kvalitetskontroll av landbruksvarer m.m. av 17.6.1932.

01.10.2004 Navneendring

Navn: Fiskeri- og kystdepartementet
Kort navn: FKD

Endringen ble begrunnet med at departementets faktiske ansvarsområder bedre skal reflekteres i departementsnavnet

31.12.2013 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Fiskeri- og kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet ble lagt ned fra 1. januar 2014. Det ble samtidig opprettet et nytt Nærings- og fiskeridepartement.

Det nye departementet vil bestå av Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, med følgende unntak:
- Kyst- og miljøavdelingen som overføres til Samferdselsdepartementet (SD)
- relevante deler av Avdeling for forskning, styring og administrasjon.

I tillegg får det nye departementet overført:
- Konkurransepolitisk avdeling fra Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)
- og ansvaret for selskapslovgivningen fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.