FORVALTNINGSDATABASEN

Fiskeri- og kystdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
01.07.1946 Næringsdepartementet 211 Relaterte enheter: Fiskeri- og kystdepartementet
01.07.1946 Fiskeri- og kystdepartementet 111 Relaterte enheter: Næringsdepartementet
29.01.1988 Fiskeri- og kystdepartementet 211 Relaterte enheter: Statens næringsmiddeltilsyn
29.01.1988 Statens næringsmiddeltilsyn 111 Relaterte enheter: Fiskeri- og kystdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Fiskeri- og kystdepartementet
31.12.2013 Fiskeri- og kystdepartementet 306 Sammenslått inn i: Nærings- og fiskeridepartementet
01.01.2014 Nærings- og fiskeridepartementet 106 Sammenslått av: Fiskeri- og kystdepartementet