FORVALTNINGSDATABASEN

AVINOR as

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser lenker til eksterne ressurser som er relatert til denne enheten.

Lenker til eksterne ressurser

Link til arkivportalen.no (forvaltningsområde)

AS-10786 - Oslo lufthavn Gardermoen 1961 ()

AS-0004 - Avinor AS - region Sør Norge 2003 (Næringsliv, kommunikasjon, ressurs- og miljøforvaltning, tekniske oppgaver)

AS-10651 - Oslo lufthavn Fornebu 1939 - 1998 ()

S-4R-14483_03 - Avinor as, Region Nord 2003 ()

AS-6291 - Andøya lufthavn 1957 ()

S-4F-14998 - Statens luftfartsstyre 1938 ()

1851-0001 - Luftfartsverket region Agder 1947 - 2001 ()

S-4F-11201 - LuftfartsverketS-4F-11201_01 - Luftfartsverket 1920-2003 (Næringsliv, kommunikasjon, ressurs- og miljøforvaltning, tekniske oppgaver)

S-5498 - Luftfartsverket Region Nord 2002 - 2002 ()

S-3F-10481 - Luftfartsdirektoratet 1945 ()

S-0752 - Flynavigasjonen Region Troms - Finnmark 1992 ()

S-1521 - Luftfartsverket Region Troms 1993 - 2002 ()

RAFA-3F-10262 - Forsvarsdepartementets kontor for luftforsvaret, herunder Statens luftfartsstyre M 1938-1940 ()

S-0529 - Lufthavnforvaltningen Nord-Norge 1966 ()

AS-0814 - Luftfartsverket region Trøndelag 1993 - 2002 ()

AS-0813 - Luftfartsverket region Nordland 1993 - 2001 ()

RAFA-4F-16160 - Luftfartsrådet/Statens luftfartsstyre 1920 (Forsvars- og beredskapssaker)

AS-6293 - Luftfartsverket region Ofoten 1993 - 2001 ()

AS-0810_01 - Luftfartsverket region Møre og Romsdal 1993 - 2001 ()

AS-3393 - Luftfartsverket, Lufthavnforvaltningen Møre og Trøndelag 1958 - 1992 ()

A-102145 - Lufthavnforvaltningen i Rogaland 1933 - 2002 ()

AS-6294 - Luftfartsverket, Lufthavnforvaltningen Nord-Norge, Evenes lufthavn 1973 ()

AS-6289 - Luftfartsverket, Lufthavnforvaltningen Nord-Norge, Bodø lufthavn 1940 ()

S-1398 - Bardufoss lufthavn 1955 ()

AS-4375 - Luftfartsverket. Lufttrafikktjenesten på Værnes / Lufttrafikktjenesten Midt-Norge 1947 - 1992 ()

A-102144 - Lufttrafikktjenesten Vest-Norge, Sola ()

AS-10770 - Lufttrafikktjenesten Fornebu 1948 - 1998 ()

AS-6297 - Luftfartsverket, Lufttrafikktjenesten Værøy 1985 - 1991 ()

AS-6295 - Luftfartsverket, Lufttrafikktjenesten distrikt Nord-Norge 1956 - 1992 ()

RAFA-4F-11415 - Gardermoen flystasjon 1912 ()

S-1162 - Alta Lufthavn 1954 ()

S-1519 - Luftfartsverket Region Svalbard 1975 - 2002 ()