FORVALTNINGSDATABASEN

AVINOR as

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

19 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 En studie om beredskapsplanlegging i store offentlige samferdselsetater Gabrielsen, Hein; Nørve, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Å fly eller ikkje fly? : Om norske offentlege myndigheiter sin respons på askeskya våren 2010 Nilsen, Rannveig Baaserud
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 State Ownership and Corporate Governance: Empirical Evidence from Norway and Sweden Ludvigsen, Stine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Produksjon eller beredskap ‐ ja takk, begge deler? : en studie av samtidighetskonflikter ved Avinors regionale lufthavner Bjelland, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Intern kommunikasjon i Luftfartsverket - hierarkiske idealer og komplekse realiteter. Karlsen, Janne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 Mer luft under vingene. En studie av omorganiseringsprosessen i Luftfartsverket. Skyttermoen, Torgeir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 I det blå? En analyse av hovedflyplass-saken som ekstraordinær beslutningsprosess. Fredriksen, Wenche
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1980 Lokalisering - strukturer og prosesser. - Kortbaneflyplasser i Sogn og Fjordane. Solheim, Terje Herman
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2011 Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål Ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel Søvik, Sidsel og Sissel Vemundvik
Rapport 2011 Transportinfrastruktur i Sverige, Finland og Danmark – Forvaltning og organisering. En kartlegging. Anette Kristiansen, Sidsel Søvik og Tormod Rødsten
Rapport 2004 Samferdselsdepartementets styring av Avinor. Andersen, Christian, Kåre P. Hagen og Kjell J. Sunnevåg
Rapport 2002 NOU 2002: 17 Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel Tor Ulleberg (Leder), Ronald Geirhovd, Gry Merete Tangen, Ketil Karlsen, Tormod Veiby, Jorunn Seljelid, Anne Brinck-Johnsen, Ingrid Årstad, Sverre Austrheim, Svein Erik Lorentzen
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1999 NOU 1999: 28 Gardermoprosjektet Evaluering av planlegging og gjennomføring Per Kristen Mydske (leder), Svein L. Alfheim, Steinar Strøm, Bjørg Ven, Erik Whist (sekretariatsleder)
Rapport 1997 Transport, tilsyn og tillit Lassen, Vivi, Bakli, Oddbjørg, Barvik, Bjørn
Rapport 1996 Grenser for endring? En studie av en reorganiseringsprosess i Luftfartsverket med fokus på flygelederprofesjonen. Rotvold, Lars Aage
Rapport 1994 Utskillelse av et eget driftsselskap for flykontrolltjenesten : utredning fra utvalg bestående av representanter fra: Samferdselsdepartementet ... [et al.] : rapport avgitt april 1994. Lothe, Torbjørn