FORVALTNINGSDATABASEN

Monsen, Anne-Lise, Stig Hornnes, Erik Hornnes, Mona Naomi Lintved (2011):

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Notat 2011:2

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/digitalt-forstevalg-status-difi-rapport-2011-2.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2011/05/hva-hindrer-tjenester-paa-nett-difi-rapport-2011-2-og-2011-3

Antall sider:

57

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2901

Disse opplysningene er sist endret:

6/6 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Rapporten er en delleveranse i prosjektet digitalt førstevalg, som viser et øyeblikksbilde av status på offentlige elektroniske tjenester i staten. Den går i liten grad inn på hvordan målene for digitalt førstevalg kan realiseres.

Statusen er ikke komplett fordi den ikke dekker alle aktuelle tjenester og offentlige virksomheter. Det er et utvalg av tjenester og virksomheter som er
dekket, og disse gir en indikasjon for hvordan statusen for elektroniske tjenester er generelt i offentlige virksomheter. Funnene kan imidlertid i stor grad overføres til andre tilsvarende virksomheter.