FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Jernbanetransport K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Jernbanetransport K".

6 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Fra forvaltningsbedrift til særlovselskap: en studie av endrede rammevilkårs effekter på beslutningsatferd i Norges Statsbaner. Lieng, Jan-Bertil
Rapport 1997 Transport, tilsyn og tillit Lassen, Vivi, Bakli, Oddbjørg, Barvik, Bjørn
Rapport 2003 Evaluering av myndighetenes krisekommunikasjon i forbindelse med Åsta-ulykken Christoffersen, Carl-Erik
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB. Dokument nr. 3:4 (2003-2004) Riksrevisjonen
Notat 2002 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Kvalvåg, Marianne Iselin og Gulbrandsen, Bjørn
Notat 2005 Politics and the regulatory state: The difficult case of Britain´s railways. Paper for the panel “European Regulatory Agencies: A new model of governance?” Bartle, Ian