FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS IT-ENHET AVD HAVNEPOLITIET (Orgnr. 817399932)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 817399932
Navn/foretaksnavn: POLITIETS IT-ENHET AVD HAVNEPOLITIET
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Nordre Akerhus kai, 0150 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 29-06-2016
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.