FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS IT-ENHET AVD KRITIANSAND (Orgnr. 817401112)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 817401112
Navn/foretaksnavn: POLITIETS IT-ENHET AVD KRITIANSAND
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Tollbodgata 45, 4614 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 29-06-2016
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.