FORVALTNINGSDATABASEN

UTLENDINGSDIREKTORATET REGION MIDT-NORGE (Orgnr. 874706442)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874706442
Navn/foretaksnavn: UTLENDINGSDIREKTORATET REGION MIDT-NORGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 18
Forretningsadresse: Statens Hus/nPrinsens gate 1, 7013 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4749 Torgarden, 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sikt id-nummer: 56804

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet