FORVALTNINGSDATABASEN

BRØNNØYSUND POLITISTASJON (Orgnr. 874756172)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874756172
Navn/foretaksnavn: BRØNNØYSUND POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 19
Forretningsadresse: Russesletta 3, 8907 BRØNNØYSUND
Forretningskommune: BRØNNØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.