FORVALTNINGSDATABASEN

VÆRØY POLITISTASJON (Orgnr. 874756792)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874756792
Navn/foretaksnavn: VÆRØY POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Sørland 33, 8063 VÆRØY
Forretningskommune: VÆRØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1023, 8001 BODØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.