FORVALTNINGSDATABASEN

SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER REGION MIDT-NORGE OG NORD-NORGE (Orgnr. 890941192)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 890941192
Navn/foretaksnavn: SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER REGION MIDT-NORGE OG NORD-NORGE
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Kongens gate 30, 7012 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 93, 2301 HAMAR
Registrert dato: 22-02-2007
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sikt id-nummer: 13690

Lenker til interne ressurser