FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS IT-ENHET AVD HOVEDKONTOR (Orgnr. 912814092)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 912814092
Navn/foretaksnavn: POLITIETS IT-ENHET AVD HOVEDKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 715
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens vei 14, 0369 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 28-11-2013
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.