FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS IT-ENHET AVD SAMBAND - HADELAND (Orgnr. 917296154)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917296154
Navn/foretaksnavn: POLITIETS IT-ENHET AVD SAMBAND - HADELAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 31
Forretningsadresse: Rognebakken 8, 2770 JAREN
Forretningskommune: GRAN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 09-06-2016
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.