FORVALTNINGSDATABASEN

POLITIETS IT-ENHET AVD INNLANDET - HEDMARK (Orgnr. 917296375)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917296375
Navn/foretaksnavn: POLITIETS IT-ENHET AVD INNLANDET - HEDMARK
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Vangsvegen 155, 2321 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2092 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 09-06-2016
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.